Just nu är det många som ringer till 1177.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Vården i Västra Götaland

Framtidens vårdinformationsmiljö

Innehållet gäller Västra Götaland

I Västra Götalandsregionen skapar vi en modern vårdinformationsmiljö, där all hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för de som behöver den, såväl medarbetare i hälso- och sjukvården som patienter och invånare. Det ger dig som invånare en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. Med Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, blir det också enklare för alla medverkande i hälso- och sjukvården att samverka.

FVM är Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som ska vara helt genomfört under 2023.

Läs mer om Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM

FVM är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet i nutid och framtid.

Vill du vara med och bidra?

Vi söker dig som är intresserad av att vara med och utveckla vårdens processer i Program Framtidens vårdinformationsmiljö och säkerställa att patientens och invånarnas perspektiv beaktas.

Vi söker dig som kan inta ett generellt patientperspektiv, som har varit i kontakt med vården och har egna erfarenheter. Det är en fördel om du har en uppfattning om hur vården är organiserad och vet vad som fungerar och inte fungerar. Du bidrar med erfarenheter och synpunkter utifrån patientperspektivet och är en person i en grupp som träffas regelbundet.

Rekrytering till programmets första fas är genomförd, vid behov kommer komplettering att ske under året. Programmet kommer att ha behov av patient som medskapare i andra faser eller för specifika uppgifter. Omfattningen varierar. Är du intresserad av att delta vid workshop, djupintervju eller referensgrupp är du välkommen att anmäla intresse.

Ersättning utgår för de tillfällen du är med i något utvecklingsarbete. Vilken ersättning som betalas ut beror på omfattningen av uppdraget och kan betalas ut antingen för hel- eller halv dag samt reseersättning.

Genom att fylla i nedanstående formulär anmäler du ditt intresse. 

När du skickar in dina uppgifter godkänner du samtidigt att vi samlar dina kontaktuppgifter enligt GDPR.

E-post: fvm@vgregion.se

Till toppen av sidan