Vården i Västra Götaland

Mer och säkrare vård kräver digitala arbetssätt

Innehållet gäller Västra Götaland

Användandet av e-tjänster har ökat dramatiskt. – På grund av coronasituationen har vården börjat tänka mer och mer digitalt. Det arbetssättet kommer nog att fortsätta. Vissa fysiska besök har ersatts av videobesök eller svarsformulär. Vården kan komma att arbeta efter mottot; digitalt när det går och fysiskt när det behövs, säger Linda Salomonsson, regionutvecklare vid avdelning Vårdens digitalisering.

Kvinna håller i en mobiltelefon
Idag har ungefär 60 procent av invånarna i Västra Götaland någon gång loggat in i e-tjänsterna, det vill säga skapat ett konto. Upp till 70-årsåldern är det flest kvinnor som loggar in.

Idag har ungefär 60 procent av invånarna i Västra Götaland någon gång loggat in i e-tjänsterna, det vill säga skapat ett konto. Upp till 70-årsåldern är det flest kvinnor som loggar in. Över 70 år dominerar männen. I mars i år skickades det 107 000 ärenden in till mottagningarna via e-tjänsterna. Samma månad läste 83 000 personer sin journal.

Mottagningarna måste ha ett basutbud vad det gäller e-tjänster. De kan sedan välja att utöka utbudet. Chat, rådgivning, intresseanmälan för blodgivning och provsvar är exempel på detta.

De vanligaste ärendetyperna är idag:
1. Förnya recept
2. Skicka meddelande
3. Av/omboka tid
4. Kontakta mig
5. Beställa tid

Digitaliseringen kan utvecklas ännu mer.
– Då krävs en väg in, att det är sömlöst mellan olika tjänster, att det finns en öppenhet, transparens och tillgänglighet. Och så vill man kunna boka sina egna tider och få svar snabbt, säger Linda Salomonsson.

Till toppen av sidan