Vården i Västra Götaland

Mer och säkrare vård kräver digitala arbetssätt

Innehållet gäller Västra Götaland

Användandet av e-tjänster har ökat dramatiskt. – På grund av coronasituationen har vården börjat tänka mer och mer digitalt. Det arbetssättet kommer nog att fortsätta. Vissa fysiska besök har ersatts av videobesök eller svarsformulär. Vården kan komma att arbeta efter mottot; digitalt när det går och fysiskt när det behövs, säger Linda Salomonsson, regionutvecklare vid avdelning Vårdens digitalisering.

Kvinna håller i en mobiltelefon
Idag har ungefär 60 procent av invånarna i Västra Götaland någon gång loggat in i e-tjänsterna, det vill säga skapat ett konto. Upp till 70-årsåldern är det flest kvinnor som loggar in.

Idag har ungefär 60 procent av invånarna i Västra Götaland någon gång loggat in i e-tjänsterna, det vill säga skapat ett konto. Upp till 70-årsåldern är det flest kvinnor som loggar in. Över 70 år dominerar männen. I mars i år skickades det 107 000 ärenden in till mottagningarna via e-tjänsterna. Samma månad läste 83 000 personer sin journal.

Mottagningarna måste ha ett basutbud vad det gäller e-tjänster. De kan sedan välja att utöka utbudet. Chat, rådgivning, intresseanmälan för blodgivning och provsvar är exempel på detta.

De vanligaste ärendetyperna är idag:
1. Förnya recept
2. Skicka meddelande
3. Av/omboka tid
4. Kontakta mig
5. Beställa tid

Digitaliseringen kan utvecklas ännu mer.
– Då krävs en väg in, att det är sömlöst mellan olika tjänster, att det finns en öppenhet, transparens och tillgänglighet. Och så vill man kunna boka sina egna tider och få svar snabbt, säger Linda Salomonsson.

Stödprogram

I 1177 Vårdguidens e-tjänster ingår också stöd och behandling. Det är ett komplement till den vanliga vården. Det är verksamheterna själva som står bakom stödprogrammen, exempelvis digitaliserade hälsokontroller, behandlingsuppföljning, stöd till närstående och registreringar av olika typer av aktiviteter.

Stödet kan också bestå av patientutbildningar: smärtskola, hjärtskola och så vidare. Idag finns ett 20-tal olika stödprogram.

Behandlingsprogram

Målet är att alla patienter som är listade på en av Västra Götalandsregionens vårdcentraler ska få tillgång till internetbehandling. Idag har 140 enheter anslutit sig.

De vanligaste behandlingarna är mot ångest och depression. Andra exempel är stress, oro, sömnproblem. Internetbehandling kan också erbjudas som ett komplement till fysiska besök.
Fördelen med KBT, Kognitiv beteendeterapi, på nätet är att det finns en tydlig struktur, krav på hemläxor och en slags manual. De ökar patientens möjlighet till att följa behandlingen.

Enligt Elisabet Gervind, leg psykolog och regionalt införandestöd Stöd och Behandling, är det forskningen som driver utvecklingen av internetbaserade behandlingsprogram. Man tittar på vilka typer av patienter som kan bli hjälpta digitalt och på de vinster man kan uppnå.
– Jag tror att internetbehandling av psykisk ohälsa kan frigöra resurser till de svåra fallen som behöver mer omfattande behandling, säger Elisabet Gervind.

Mitt Vårdmöte

Ett digitalt vårdmöte är en dialog mellan vårdgivare, invånare, patient eller närstående. Mötet sker över nätet. Appen Mitt Vårdmöte, som ligger utanför 1177 Vårdguiden, har närmare 270 mottagningar anslutna och fler är på gång in. I appen finns översättning till engelska och tolkassistans kan erbjudas på flera olika språk.

Enligt Per Jacobsson, regional samordnare Digitala Vårdmöten, har mottagningarna tvingats att tänka digitalt på grund av risk för smitta av covid-19. Läkare kan dessutom fortsätta jobba hemifrån om de själva har milda symtom. Mötena kan effektiviseras eftersom patienten kan via appen fylla i hälsoformulär innan det digitala besöket.

– Invånarna tar det som en självklarhet att kunna kontakta en bank eller en myndighet när det passar bäst. Det ska passa med livspusslet. Vi i vården måste också kunna erbjuda den typen av service, påpekar Per Jacobsson som tror att nästa steg i utvecklingen kommer att innehålla mer och mer egenmonitorering. Det innebär att patienten följer upp ett eller flera medicinska mätvärden med stöd av digital teknik hemifrån.

Jämlik vård och digitalisering

E-tjänster gör delar av vården mer lättillgänglig, förenklar för invånarna, ökar deras delaktighet och ger dem tillgång egen journalinformation. Du får en möjlighet att själv välja tid och plats för ett digitalt möte samt få eller lämna information.

Den som inte kan ta ledigt från sitt jobb eller har svårigheter att ta sig till vården, uppskattar flexibiliteten i e-tjänster. Tröskeln för att söka hjälp sänks också när du slipper uppsöka vården, sitta i ett väntrum och bli uppropad. Många föredrar att träffa behandlaren över nätet.

Samtidigt krävs det egen teknisk utrustning och att man behärskar svenska. Dessa krav kan utesluta personer, inte minst de som har dåliga språkkunskaper eller funktionsvariationer. Ett steg i arbetet med e-tjänster kommer därför att vara att ytterligare öka tillgängligheten och användbarheten.

Till toppen av sidan