Vården i Västra Götaland

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Innehållet gäller Västra Götaland

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som mäter hur människor 18 år eller äldre lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Undersökningen ger underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt. Hälso- och sjukvårdsbarometern har utvecklats utifrån tidigare Vårdbarometern och har från och med 2016 ett nytt upplägg där svaren samlas in både via webbenkät (cirka 85 procent) och telefonintervjuer (cirka 15 procent).

Samtliga regioner deltar årligen i undersökningen. Västra Götalandsregionen deltar sedan år 2002 med extraurval genom de lokala hälso- och sjukvårds­nämnderna. År 2019 uppgick antal respondenter till 7 540 i Västra Götaland och 42 000 i Sverige som helhet.

Sedan år 2010 har Hälso- och sjukvårdsbarometern ett mer renodlat befolkningsperspektiv. Patient­erfaren­hetsfrågor ställs i nationella patient­enkäten.

Resultat för Västra Götaland och de fem hälso- och sjukvårdsnämndområdena redovisas i verksamhetsanalysen.

För regionjämförelser, se information på SKR:s hemsida eller sök i Vården i siffror.

Hittar du inte det du söker, kontakta Andrea Fridlizius eller Mikael Kjerfve, Koncernavdelning data och analys.

Till toppen av sidan