Vården i Västra Götaland

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Innehållet gäller Västra Götaland

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som mäter hur människor 18 år eller äldre lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter.

Till toppen av sidan