VÅRDEN I VÄSTRA GÖTALAND

För ungdomsmottagningen är inget problem för litet

Innehållet gäller Västra Götaland

Du kanske mår dåligt utan att veta varför. Det fungerar inte med kompisar eller föräldrar. Stress och prestationsångest håller på att knäcka dig. Ett tips är då att gå till en ungdomsmottagning. Här kan man prata om allt. Inget problem är för litet.

Kuratorerna Maria Söderquist och Marie Heimerson öppnar dörren till ungdomsmottagningen.
Kuratorerna Maria Söderquist och Marie Heimerson menar att du kan söka till en ungdomsmottagning fast du inte riktigt vet vad som gör att du mår psykiskt dåligt

Marie Heimerson och Maria Söderquist arbetar som kuratorer på ungdomsmottagningen i Uddevalla. I arbetsteamet finns även sjuksköterskor/barnmorskor. En gång varannan vecka kommer även en distriktsläkare. Här görs 4000 besök varje år av killar och tjejer som kommer både från Uddevalla och andra närliggande kommuner.

En ungdomsmottagning ingår tillsammans med bland annat skolans elevhälsa, i det hälsofrämjande arbetet med ungdomar. Man är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård.

Låga trösklar på ungdomsmottagningen

Maria och Marie är ense – det ska vara låga trösklar för att besöka ungdomsmottagningen. Alla är välkomna. Det är ungdomen som är uppdragsgivaren, den som bestämmer vad man ska prata om och vad som ska göras.

En stor andel av de som besöker en ungdomsmottagning går i slutet av gymnasiet. Det är en känslig tid då man plötsligt ska ta klivet in i vuxenvärlden. Det finns mycket med oro och frågor hur det ska bli i framtiden.

Enstaka eller många besök

Åldersgränserna för en ungdomsmottagning är från 13 år tills man fyller 25. Detta kan dock variera lite på olika orter.

Det finns ingen gräns för antalet samtal. Vissa nöjer sig med 2-3 möten med en kurator. Andra önskar fler samtal. Vissa ungdomar kanske också behöver få hjälp med kontakter till BUP, psykiatriskt ungdomsteam eller vuxenpsykiatrin för att få tillgång till psykologer, psykiatriker och annan specialistkompetens.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

All personal på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt. Som alla andra verksamheter som arbetar med barn och unga under 18 år, kan det finnas undantag i form av anmälningsplikt. Det betyder att om en ungdom far mycket illa måste personalen kontakta socialtjänsten. Hur tystnadsplikten och anmälningsplikten fungerar får besökaren reda på redan vid det första samtalet. Grunden är att man alltid försöker vara överens om vilka kontakter som ska tas.

Inga krav på att kunna prata

Marie Heimerson och Maria Söderquist menar att du inte ens behöver veta vad det är som gör dig ledsen, deppad, stressad eller varför du mår dåligt för få komma till en ungdomsmottagning. Du behöver inte kunna beskriva dina känslor. Tillsammans hjälps man åt att bena ut problemet, se vad måendet kan handla om och göra det begripligt. Det kanske också finns andra sätt att hantera sina svåra känslor?

Uppsökande verksamhet via barnmorskor

Det kan vara vid en kroppslig undersökning som personalen – ofta en barnmorska – först upptäcker att en kille eller en tjej behöver prata om något som känns jobbigt i livet. Barnmorskan kan då tipsa om att det finns kuratorer på samma mottagning. Någon kanske inte vet varför han eller hon mår dåligt. Andra kan veta mer precist vad det handlar om. Oavsett problem behöver man ofta någon som kan lyssna och ge råd.

Många krav skapar stress

Många besök handlar om relationer till kompisar, föräldrar, flick- eller pojkvän eller om ensamhet. Till det kommer alla måsten och alla krav på att vara lyckad, snygg, duktig och populär. Kraven blir helt enkelt övermäktiga. Ibland har man också svårt att se sig själv i ett större sammanhang. På ungdomsmottagningen kan man få hjälp med att vidga perspektiven och förståelsen för sig själv.

Ungdomsmottagningen är neutral mark

En anledning till att man söker sig hit kan vara att ungdomsmottagningen kan kännas som neutral mark och att man här inte behöver ha med sig föräldrar eller vårdnadshavare.  När till exempel kommunikationen fungerar dåligt i familjen kan det dock vara bra om de vuxna också är med. Då kan kuratorn bli ett slags medlare.

Frågor om kropp och sex

En ungdomsmottagning arbetar bland annat med psykisk hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, samlevnad och relationer. Förutom samtalsstöd kan man på en ungdomsmottagning:

  • få svar på frågor om kroppen och sex,
  • få preventivmedel,
  • testa sig för könssjukdomar,
  • göra ett graviditetstest,
  • få akut-p-piller,
  • göra sin första gynundersökning (kan minska senare rädsla),
  • samtal om olika livstilsfrågor.
Till toppen av sidan