Vården i Västra Götaland

Bättre koll på hälsan med egenmonitorering

Innehållet gäller Västra Götaland

Varje morgon klockan 6.02 har Robin Asbjörnsen i Tibro, fått en påminnelse i sin smartphone. Han har då tagit vikt, puls och blodtryck och med en knapptryckning skickat iväg värdena till sin mottagning. – Det är skönt att kunna sköta kontrollerna hemma, inte behöva ta ledigt från jobbet och slippa åka in till Skövde för personligt besök, säger han.

Robin är högt uppe på en stege som är lutad mot ett gult trähus
Egenmonitorering har underlättat för Robin att jobba. Han har sluppit resor och till och från vården. Foto: Marie Friborg

32-årige Robin Asbjörnsen har hjärtsvikt och hjärtats pumpförmåga är nedsatt. Han tar dagligen hjärtmediciner.
– Jag vet inte varför jag har fått hjärtsvikt, det håller på att utredas. Det var när jag opererade mig för en arbetsskada man upptäckte att hjärtat slog extraslag, berättar han.

Vardagen flyter för övrigt på bra. Robin är snickare, ett yrke som kan vara fysiskt krävande men han har inga större problem att orka med jobbet. Visserligen kan vissa arbetsmoment göra så att hjärtat rusar, att det känns ansträngt, men det är ändå inget större bekymmer. Robin har dock högt blodtryck och låg puls som tillsammans med vikt är av stor betydelse att följa kontinuerligt.

Ingen svår teknik

Robin Asbjörnsen tvekade aldrig när han fick erbjudande att själv skicka in viktiga medicinska parametrar med hjälp av så kallad egenmonitorering. Det började med ett personligt besök på hjärtmottagningen där personalen visade hur det skulle gå till. Man gav honom ett användarkonto och laddade ned tillhörande app samt parkopplade utrustningen för att värdena skulle visas i telefonen. Uppkopplingen skedde trådlöst via bluetooth.

Robin tyckte det gick snabbt att sätta sig in i den tekniska biten. Efter 3-4 dagar satt också rutinerna. Han valde att skicka in mätvärdena tidigt på morgonen för att hinna till jobbet. Under ett halvt års tid har Robin varje dag, före frukost, kontrollerat vikt, puls och blodtryck. Det var bara att öppna appen i telefonen, koppla på mätutrustningen så skötte tekniken resten. Han fick också möjlighet att chatta med vården om ett värde var onormalt. Vid två tillfällen fick medicineringen höjas.

Mätningarna skapar en trygghet

Under de sex månader Robin Asbjörnsen använt sig av utrustningen är det bara ett fåtal gånger den har krånglat. Då har sjukhuset hört av sig. Egenmonitoreringen har inneburit att Robin inte gjort ett enda vårdbesök för att kontrollera sina värden. Det har hans smartphone tagit om hand om.

Nu har kontrollerna upphört. Nästa uppföljning sker först om ett år då Robins hjärta ska undersökas med hjälp av magnetröntgen. Robin har precis lämnat tillbaka mätutrustningen. De dagliga mätningarna skapade en trygghet och en känsla av att medverka i sin egen vård. Det fanns en möjlighet att ta ansvar för den egna hälsan. Han saknar redan morgonrutinerna och önskar en uppföljning.
–Nu känns det bara tomt. De egna mätningarna gav mig en slags kontroll. Nu när jag ska behöva vänta ett helt år för att få göra magnetröntgen, vet jag inte vad som händer i min kropp, påpekar han.

Är orolig inför framtiden

Robin tycker det har varit befriande att sköta de medicinska kontrollerna via mobiltelefonen men har samtidigt saknat fördjupande samtal.

–bland skulle vilja prata med någon om mitt hjärta och min situation. Jag har två barn på tre och fem år och jag vill vara med när de växer upp. Har jag haft en dålig dag på jobbet och känner mig nere tänker jag mycket på hjärtat och känner mig orolig för hur det ska gå.

_____________________________________________________

Egenmonitorering i Västra Götaland

Egenmonitorering bygger på att patienten medverkar i sin egen vård, gör mätningar och skickar värdena genom en knapptryckning till sin behandlande enhet. Utrustning lånas ut av vården. Patienten får hjälp att installera en app och koppla de mätsensorer som är aktuella för sjukdomstillståndet. Personal visar sedan patienten hur tekniken fungerar. Det finns också en möjlighet att få teknisk support. Under lånetiden går det att kontakta vårdpersonal via chatt, video eller telefon, allt efter möjligheter och önskemål.


Egenmonitorering utvecklas hela tiden. I Västra Götaland används den för närvarande vid hjärtsvikt, högt blodtryck, diabetes typ 2, specialistmödravård, KOL och cystisk fibros. Det går att exempelvis mäta blocktryck, vikt, syremättnad, fysisk aktivitet och göra självskattningar.
Både patient och personal kan följa värden, se trender eller få larm om kraftigt avvikande värden.
Patienten känner en ökad trygghet och att vården blir mer tillgänglig tack vare uppkopplingen. Vården blir också mer jämlik då tillgången till specialister blir likadan oavsett boendeort. Som patient behöver man inte fundera på hur man ska ta sig till mottagningen eller tvingas ta ledigt från jobbet.

För att delta i egenmonitorering behöver patienten först och främst ha fysisk och kognitiv förmåga till att hantera utrustningen. Därutöver behövs BankID och en egen mobiltelefon eller surfplatta där appen för egenmonitorering installeras.
Patienterna egenmonitorerar i minst sex månader.

Till toppen av sidan