VÅRDEN I VÄSTRA GÖTALAND

1177 Vårdguiden på telefon i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

När du ringer till 1177 Vårdguiden i Västra Götaland får du en förfrågan om att knappa in ditt personnummer via telefonen. Om du gör det görs en sökning i folkbokföringsregistret och dina personuppgifter kommer automatiskt upp på sjuksköterskans datorskärm när ditt samtal kopplas fram. Om du inte knappar in ditt personnummer får du frågan av sjuksköterskan när ni samtalar. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Samtalet med telefonsjuksköterskan

När du kommer fram får du berätta om ditt ärende och samtala med sjuksköterska. Om du behöver vård blir du hänvisad till rätt vårdenhet.

Alla sjuksköterskor använder ett kvalitetssäkrat medicinskt rådgivningsstöd för att under samtalet utesluta eller identifiera allvarliga tillstånd som kräver akut vård. Det är sjuksköterskans uppgift att utifrån de symtom som beskrivs bedöma behovet av vård, ge råd om egenvård eller hänvisa rätt. Det är inte sjuksköterskans uppgift att ställa en diagnos.

De medicinska texter som finns i rådgivningsstödet är granskade i flera led av sjuksköterskor, läkare och andra experter.

Knappval

När du ringer 1177 får du ett antal knappvalsmöjligheter:

  1. För information som gäller hälso- och sjukvård
  2. Sjukvårdsrådgivning gällande dig, ditt barn eller närstående
  3. Allmänna frågor om läkemedel

Det här kan du inte få hjälp med när du ringer 1177

  • Råd avseende receptbelagda läkemedel, se Läkemedelsupplysning nedan.
  • Råd avseende vaccinationer.
  • Avbokning, ombokning av bokade tider.
  • Upplysning om förberedelser inför undersökningar.
  • Frågor om journalanteckningar, undersökningsresultat och tidigare kontakter inom Hälso- och sjukvården.
  • En andra bedömning (second opinion) av råd som getts vid annan verksamhet inom Hälso- och sjukvården.
  • Information om samhällsfrågor. 

För frågor om läkemedel

Vänd dig i första hand till den enhet/läkare som skrivit ut ditt recept.

Du kan också ringa läkemedelsupplysningen på telefon 0771-46 70 10. Där kan du ställa frågor om dina mediciner, hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem med mera.

Vid misstanke om förgiftning

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar dygnet runt. 
Telefonnumret är 08-33 12 31. Är ditt fall brådskande, ring 112 och begär giftinformation.

Vid akut, livshotande tillstånd, ring 112

Läs mer om att söka vård 

1177 Vårdguiden på telefon

Telefontolkning på arabiska och somaliska

När du har ringt 1177 och följt ett knappval, beställs en tolk. Inom 20 minuter blir du uppringd och får hjälp. Om ditt ärende är livshotande ska du ringa 112.
Tolkhjälpen erbjuds vardagar klockan 08.00-16.00.

Verksamhetsledning 1177 Vårdguiden på telefon i Västra Götaland

För medicinska råd ring 1177.

TF Verksamhetschef 
Jill Johansson, jill.johansson@vgregion.se
010-441 67 41.

Enhetschef Göteborg, enhet 1, 
Anette Nilsson, anette.m.nilsson@vgregion.se
072-248 27 62.

Enhetschef Göteborg, enhet 2 
John Palm, john.palm@vgregion.se
031-747 89 81.

Enhetschef Göteborg, natt, 
Jeanette Svantesson, jeanette.svantesson@vgregion.se
072-501 67 96.

Enhetschef Alingsås, 
Ulrika Sjölin, ulrika.sjolin@vgregion.se,
0322-22 67 06.

Enhetschef Skövde, 
Annette Wollin annette.wollin@vgregion.se
0500-47 81 71.

Till toppen av sidan