Kostnader och ersättningar

Patientfakturering i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Samlingsfakturor

En samlingsfaktura innehåller alla avgifter för offentlig vård som du haft den senaste kalendermånaden och som inte betalats kontant. Västra Götalandsregionen fakturerar de flesta avgifter inom sjukvården genom en samlingsfaktura. Din samlingsfaktura kan innehålla någon eller några av nedanstående avgifter.

 • Uteblivet besök
 • Öppenvårdsbesök
 • Inneliggande vård
 • Ambulanstransport/sjuktransport
 • Egenavgift för sjukresa
 • Slutenvård
 • SÄRNÄR (Särskild näring) 
 • Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Hälsovård/hälsokontroll
 • Vaccinationer
 • Intyg
 • Journalkopior

Hur ofta skickas fakturorna ut?

Fakturorna skickas ut en gång i månaden och avser de samlade vårdavgifterna för kalendermånaden innan.

Jag vill att fakturan skall komma till en annan adress

Det går bra att få fakturorna skickade till en särskild leveransadress. Ladda ner blanketten för adressändring eller kontakta Patientfaktura, se kontaktuppgifter nedan. När adressen inte är aktuell längre är det viktigt att meddela det.

Rutiner vid makulering av öppenvårdsbesök på grund av frikort

Ring det telefonnummer som står angivet på fakturan, för att få fakturan makulerad.

Jag har fått faktura för sjuktransport men har frikort för sjukresor

Kontakta ditt lokala sjukresekontor, se telefonnummer på fakturan.

Ambulanstransporter ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso och sjukvård

Från och med 1 juni 2019 ingår ambulanstransporter i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård. Kontakta Patientfaktura vid frågor, se kontaktuppgifter nedan.

Jag har fått en faktura för egenavgift på sjukresa

Kontakta ditt lokala sjukresekontor, se telefonnummer på fakturan.

Jag har fått en faktura för leverans av Särskild Näring (SÄRNÄR)

Kontakta Patientfaktura vid frågor, se kontaktuppgifter nedan.

Uteblivet besök

Om du får en faktura för uteblivet besök, trots att du avbokat mer än 24 timmar innan planerat besök, ska du kontakta den mottagning som finns angiven på fakturan.  

Autogiro

Det går bra att betala fakturorna via autogiro. Ladda ner blanketten för medgivande av autogiro eller beställ från Patientfaktura, se kontaktuppgifter nedan.

E-faktura

E-faktura är en elektronisk faktura som skickas via din internetbank. Du kan anmäla i din internetbank om du vill ha e-faktura i stället för pappersfaktura.

Jag har blivit debiterad för fler vårddagar än de jag vistats på sjukhuset

Kontakta den vårdavdelning där du vårdats. Du når vårdavdelningarna genom att ringa sjukhusets växel.

Kontaktuppgifter till sjukhusen i Västra Götaland

Kontaktuppgifter Patientfaktura

Välkommen att kontakta Patientfaktura på tel. 010-441 04 00 måndag-fredag kl. 09.00-12.00. Du kan också nå oss via e-tjänster på 1177

Fakturorna skickas ut den kring den 12:e i varje månad. De följande dagarna är det ofta långa väntetider i telefon men om du väntar några dagar så är det lättare att komma fram.

Till toppen av sidan