Skapa och revidera innehåll på 1177.se

Om regionala tillägg och sidor på 1177.se

Det ska vara lätt att hitta på 1177.se, oavsett var användaren är. Därför måste den nationella och den regionala informationen samspela. Det är viktigt med regionala tillägg. Ibland behövs också regionala sidor. Läs mer om hur du gör den regionala informationen så att den blir användbar för alla.

Nationellt och regionalt innehåll

Den nationella redaktionen producerar information om hälsa, sjukdomar, behandlingar, undersökningar och läkemedel. Informationen är kvalitetssäkrad för att gälla i hela landet.

Den regionala informationen guidar användaren i vården, när det behövs.

Exempel

Den nationella informationen svarar på frågan: Vad? Den regionala informationen svarar på frågor som Var? och Hur? Här är några exempel:

Var ska informationen vara?
  Nationella texten Regionala tillägg

Medicinska fakta är desamma var du än är, till exempel symtom och vid vilka symtom du bör söka vård.

X  

Var du ska söka vård varierar beroende på var du är.

  X

Vilka behandlingar som går att få är exempel på annat som kan variera beroende på region.

X

Behandlingen beskrivs. Vanligt med uttryck som ”ibland/ ofta/ oftast kan du få…”, ”det kan variera beroende på var du bor…”.

X

Informationen kan vara att det går att få behandlingen i regionen, men behandlingen behöver inte beskrivas.

Tänk på

Utgå från invånarens vanligaste frågor och behov, inte vad vården tycker är organisatoriskt intressant.

Regionala tillägg i nationella texter

Regionala tillägg i nationella texter är det viktigaste du kan göra för att underlätta för alla som använder 1177.se att hitta den information de söker.

Tänk på

Undvik tillägg vars enda syfte är att länka bort användaren från den nationella sidan till eget, regionalt material. Läs mer i kapitlet Regionala sidor – om de behövs.

Rätt information på rätt plats – flera tillägg om det behövs

Skapa effektiva tillägg. Gör så här:

 • Låt varje tillägg handla om en sak.
 • Gör så många tillägg som behövs.
 • Placera varje tillägg i det block där det är relevant.

Här kan du läsa om hur du flyttar regionala tillägg.

Vanliga kapitel för regionala tillägg är:

 • När och var ska jag söka vård
 • Undersökningar och utredningar
 • Behandlingar

Tänk på

Rensa tillägget från sådant som står i den nationella texten, eller som borde stå där. Kontakta nationella redaktionen om något saknas som borde finnas i den nationella texten.

Skriv ut regionens namn i tilläggets rubrik

Tydliggör regionen i tilläggets rubrik, till exempel: Patientavgifter i Skåne.

Använd mellanrubriker om det behövs. Läs mer om riktlinjer för rubriker i artikeln om struktur för sjukdomstexter.

Placera tillägget sist i kapitlet

Placera det regionala tillägget sist i det nationella kapitlet.

Tänk på

Ett regionalt tillägg överst i ett nationellt kapitel orsakar rubrikkrock och kan göra det svårare för användaren att följa med i innehållet, se exemplet:

Kontakta den nationella redaktionen om det är svårt att placera ett tillägg så att det hamnar rätt. Ibland går det att justera strukturen.

Läs alltid igenom helheten

Korrläs hela artikeln, inklusive tillägg. Be en kollega att säkerställa att läsupplevelsen blir bra. Det ska kännas som om informationen i den nationella texten och de regionala tilläggen har samma avsändare och kompletterar varandra i en helhet.

Regionala sidor – om de behövs

Den nationella sidan om mammografi.
En regional sida om mammografi.

Det går att skapa regionala sidor. Men undersök om du kan göra på annat sätt innan du bestämmer dig för en egen regional sida. Det är viktigt av flera skäl:

 • Det skapar osäkerhet om både det nationella och det regionala innehållet om det finns flera sidor som är nästan likadana och kanske till och med heter nästan likadant.
 • Ju fler sidor med samma eller snarlikt innehåll, desto större är risken att informationen inte uppdateras och kvalitetssäkras samtidigt.
 • Användare i andra regioner kan hitta din sida genom Google eller annan sökmotor. De får en 404-sida om de vill byta till sin region i regionväljaren.

Ta reda på om innehållet finns nationellt

Gör så här för att hitta nationellt innehåll som du kan göra regionala tillägg i, i stället för att skapa en regional sida:

 • Sök på 1177.se eller sök i EPi.
 • Fråga nationella produktionsledningen. En nationell sida kanske inte finns än, men är på gång.
 • Fråga en nationell redaktör i ett näraliggande ämne. Innehåll i ämnet kanske finns men beskrivs på ett annat sätt, eller avhandlas som kapitel i annat innehåll.
Klicka på sidans flik Region och kryssa för i vilken eller vilka regioner som sidan ska finnas.

Annan region kan ha det du söker

Undersök om någon annan region har en sida om ämnet du söker, om det inte finns nationellt. Ni kan komma överens om att dela sidan, se bilden.

Att skapa en regional sida

Här kan du läsa om hur du skapar en artikelsida.

Utgå från de mallar för textstrukturer i artiklar som finns, om de är relevanta. Se till att du får med relevant information om patientlagen. Länka gärna in Så fungerar vården.

Tänk på

Undvik att kopiera innehåll från andra sidor på 1177.se. Det ökar risken för att informationen inte blir samstämmig. Länka i stället till lämplig eller närliggande nationell sida med relevant information.

Se till att kvalitetssäkra informationen

Du som redaktör ansvarar för innehållets utformning och att riktlinjer för 1177.se följs. Det gäller både för regionala tillägg och regionala sidor. Läs mer här:

Länka gärna i löpande text till följande artikel om du måste ange kön: Vad vi menar när vi skriver man eller kvinna.

Säkra kvaliteten internt

Låt alltid en eller flera kolleger läsa och ge feedback.

Säkra kvaliteten externt

Se till att en person med relevant sakkunskap granskar innehållet. Oftast är det en läkare, psykolog eller sjuksköterska. Det kan också vara en jurist. Granskarens ansvarar för att innehållet är baserat på evidens och beprövad erfarenhet. Det ska också spegla praxis i regionen.

Fyll i avsändarrutan och publicera datum

Följ riktlinjerna för avsändarrutan. Publicera datum. Uppdatera datumet när något har ändrats på sidan. Det är viktigt för att användaren ska känna sig säker på att innehållet går att lita på.

Tänk på

Undvik att ange datum på annan plats än i artikelfoten. Det ökar risken för att informationen inte blir samstämmig om du behöver uppdatera på flera ställen. 

Ha en plan för aktuell och trovärdig information över tid

Det är viktigt att du har en plan för hur det regionala innehållet ska förvaltas så att det är aktuellt, kvalitetsäkrat och rätt placerat.

Se över de regionala tilläggen i en nationell artikel när den nationella redaktionen meddelar att artikeln har reviderats.

Se även över eventuella regionala sidor inom samma ämne. Behövs de fortfarande? Avpublicera innehåll som inte längre är aktuellt.

Läs om hur du skapar en revideringsplan för regionala sidor.

Kontakta den nationella redaktionen

Kontakta den nationella redaktionen om du har frågor, vill tänka högt ihop med oss eller har förslag på förbättringar.

Läs mer

Skapa en artikelsida

Instruktioner för att skapa en ny artikel på 1177.se.

Lägga upp och redigera regionala tillägg

Här beskriver vi hur du lägger upp och redigerar regionala tillägg på 1177.se.

Till toppen av sidan