Skapa och revidera innehåll på 1177.se

Riktlinjer för navigationsstrukturen

Navigationsstrukturen ska hjälpa läsaren att hitta det som hen letar efter. Den ska också visa upp vårt innehåll på ett bra sätt. Här finns stöd för hur du ska placera ditt innehåll i strukturen.

Hur är strukturen uppbyggd?

1177.se är uppbyggd av olika typer av sidor. 

Sektionstartssidor

Sektionsstartsidan är en översikt över ett ämne, på högsta nivån. Varje ingång från menyn på startsidan har en sektionstartsida, till exempel Liv och hälsa

Sektionstartsidan visar upp underliggande samlingssidor. Det ska inte finnas artiklar direkt under sektionsstartsidan, förutom i undantagsfall. 

På sektionsstartsidorna är underlänkarna utfällda. Det innebär att de sidor som finns under en samlingssida visas med länkar under puffen för respektive samlingssida. 

Samlingssidor

En samlingssida visar upp underliggande artiklar eller samlingssidor. Under samlingssidan ska det antingen finnas samlingssidor eller artiklar, inte blandat. Det kan finnas undantag när det är okej.

Spegla inte in artiklar från andra samlingssidor på din samlingssida. Använd istället funktionen pufflista med rubrik. Då kan du puffa för andra relevanta texter och samlingssidor. De puffarna hamnar då i ett eget block på din samlingssida. Du kan se ett exempel på samlingssidan om skydd mot könssjukdomar

På samlingssidorna ska underlänkarna inte vara utfällda. Dölj puffbilderna om inte alla puffar har bilder. 

Exempel på samlingssida: Psykisk hälsa

Här kan du läsa om hur du arbetar med samlingssidor i Epi

Artiklar

En artikelsida är den lägsta nivån i strukturen. Våra artiklar och texter publiceras på artikelsidor.

I undantagsfall kan det ligga artiklar under artiklar i strukturen, men helst inte. Finns det flera sidor om samma ämne bör det skapas en samlingssida istället.  

Exemepel på en artikel: Att hamna i kris

Här kan du läsa om hur du skapar en artikelsida i Epi.

Ordningen på sidorna i sektions- och samlingssidorna

  • Grunden är att sidorna ligger i bokstavsordning.
  • Ibland är det tydligt att det finns en huvudartikel eller en förberedande eller övergripande artikel. Då kan denna behöva placeras först.

Var ska jag placera innehållet?

Det finns olika typer av innehåll på webbplatsen. De ska placeras utifrån några olika riktlinjer. 

Innehåll som alltid placeras under en egen del i Epi

Nedanstående sidor ska placeras separat i Epi-trädet, under respektive behållare:

  • frågor och svar
  • personliga berättelser
  • artiklar på andra språk och på lättläst svenska

Placeringar av övrigt innehåll

Så här kan du tänka när du ska placera in en text eller ett innehåll som inte är av ovanstående typ. Det är till exempel vanliga artiklar om sjukdomar, behandlingar och så vidare. 

  • Vad handlar sidan om? Placera den vid texter som handlar om samma eller liknande saker.
  • Om den inte passar direkt, vilket innehåll ligger närmast? Placera innehållet där.
  • Se till att lägga innehållet under rätt samlingssida, om det finns någon.

Har du frågor eller vill byta plats på en artikel?

Prata med strukturansvarig redaktör om du har frågor om en artikels placering i strukturen. Det kan du göra både som regional och nationell redaktör. Du hittar vem det är i artikeln Anmäla buggar och fel.

När det gäller nationella texter så är det strukturgruppen som fattar beslut om att flytta texter, precis som med speglingar. 

Bilder eller inte?

För att innehållet ska presenteras på ett enhetligt sätt ska vi inte blanda puffar med och utan bilder. De gäller både på samlingssidor och i puffblock på artiklar. 

Dölj bilderna om inte alla puffar har bilder. Det gör du genom att bocka i rutan "Dölj bilder" under rubriken Innehåll på ditt sidlistningsblock eller puffblock.

Undvik att spegla

Genom att spegla en text kan du visa upp innehåll som redan finns i Epi, på en ytterligare plats. 

Undvik att spegla texter. Puffa eller länka istället. 

Du som ändå tycker att en text behöver speglas och arbetar med det nationella innehållet ska först prata med speglingsansvarig. Du hittar vem det är i artikeln Anmäla buggar och fel.

Byta url till en artikel

Har du bytt namn på en nationell artikel? Då vill vi att url:en ska stämma med namnet på artikeln. Här kan du läsa om hur du ska göra. 

Områden som har särskilda riktlinjer

Det finns vissa delar i strukturen där det är bra att vara extra uppmärksam på var du ska placera ditt material:

Psykisk hälsa och psykiska diagnoser

Det finns två ställen på webbplatsen med innehåll som rör psykisk hälsa:

Under Liv & hälsa - Psykisk hälsa finns texter om att må dåligt och beskrivningar av sådant som kan göra att man mår dåligt. Där finns också texter om stöd och vem man kan kontakta om man behöver stöd och hjälp.

Under Sjukdomar & besvär - Psykiska sjukdomar och besvär finns texter som beskriver olika diagnoser.

Texter som guidar till vårdmottagningar

Generellt vill vi visa upp texter som guidar till vårdmottagningar tillsammans med texterna som handlar om det ämnet. Det kan till exempel vara sidor med med kontaktuppgifter till mottagningar för behandling vid astma eller diabetes.

Vissa texter av denna typ är mer generella, till exempel Att välja vårdcentral. Dessa texter placeras under Så fungerar vården - Att välja vårdmottagning. Detsamma gäller akutmottagningar, om de inte rör till exempel akut tandvård eller liknande. Då placeras de vid det området. 

Texter om var man kan söka psykiatrisk vård ska ligga under Liv & Hälsa - Psykisk hälsa - Att söka stöd och hjälp

Till toppen av sidan