Material för marknadsföring

1177.se/vanliga-symtom

På 1177.se/vanliga-symtom kan invånaren svara på tre frågor och få vägledning om var man kan söka vård eller vad man kan göra själv hemma för att må bättre. Tips på hur du som kommunikatör kan uttrycka dig när du sprider funktionen kan du läsa här.

När du riktar dig till invånare

Följande budskap kan användas på regioners egna webbplatser, i sociala medier, i väntrum, från mottagningarnas kontaktsidor och i inloggat läge på 1177.se.

  • Vi guidar dig till rätt vård – svara på tre frågor utifrån symtom. 1177.se/vanliga-symtom
  • Gör en snabbkoll på 1177.se och se om du ska söka sjukvård eller inte. 1177.se/vanliga-symtom
  • Behöver du snabb vägledning? Svara på tre frågor utifrån symtom. 1177.se/vanliga-symtom
  • Är du osäker på om du ska söka sjukvård eller vårda dig själv hemma? Svara på tre frågor på 1177.se så guidar vi dig vidare. 1177.se/vanliga-symtom
  • Vill du få hjälp att bedöma om du ska söka sjukvård? Svara på tre frågor utifrån symtom så guidar vi dig vidare. 1177.se/vanliga-symtom

När du riktar dig till vårdpersonal

Följande budskap kan användas internt på regioners intranät, arbetsplatsträffar, interna nyhetsbrev, personaltidning och så vidare.

  • På 1177.se/vanliga-symtom finns en funktion som hänvisar och vägleder till rätt vårdnivå. Genom att utgå från ett symtom och göra en snabbcheck i tre steg hänvisas besökaren till rätt vårdnivå: vårda sig själv, ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning, besöka vårdcentral eller akutvård.
  • Funktionen är ett enkelt visuellt verktyg som är utvecklad för att öka tillgängligheten och tryggheten hos individer som inte kan eller vill läsa stora textmassor för att få hjälp att bedöma vad de ska göra eller var de ska vända sig.
  • Läkare, sjuksköterskor och redaktörer har kvalitetssäkrat alla texter. De hänvisningar som ges är samstämmiga med de som ges i artiklar på 1177.se och utifrån Rådgivningsstödet för 1177.

Illustration barometer

Den visuella illustrationen för 1177.se/vanliga-symtom är en barometer. Illustrationen kan användas i olika kanaler för att informera om funktionen. Illustrationen ska aldrig användas fristående utan alltid tillsammans med brödtext som berättar vad som illustreras. Det är en visuell illustration med syfte att lyfta och göra texten mer begriplig.

Halvt munkdiagram med en pil som pekar på egenvård. Illustration.

Tänk på att illustrationen inte är en egen avsändarlogotyp. Om illustrationen används i de olika kanalerna inom 1177 behövs ingen avsändarlogotyp. Men om den används på till exempel regionala webbplatser eller i tryckt material bör logotypen för 1177 läggas till som avsändare.

EPS-fil på illustrationen finns för nedladdning här.

Till toppen av sidan