Material för marknadsföring

Utbildningsmaterial 1177

Använd som stöd för sjuksköterskans arbetssätt i sjukvårdsrådgivning via telefon, i samtalsprocessen och samtalsmetodiken.

Bild som visar samtalsprocessens olika faser, för användning vid utbildning av sjuksköterskor vid 1177 Vårdguiden på telefon.
Till toppen av sidan