Att arbeta i Episerver

Spegla artikel

En artikel ska i möjligaste mån inte speglas. Kontakta ansvarig redaktör på nationella redaktionen om du behöver göra en spegling. Ofta kan ni komma fram till en annan lösning.

Artiklar ska nästan aldrig speglas

Försök att länka till sidan istället, exempelvis genom en puff, en länklista eller något liknande.

Kontakta den redaktör som är ansvarig för strukturen på sajten om du inte kan länka på annat sätt än att spegla.

Hur ska man spegla?

Det finns två varianter av spegling.

Genväg till annan innehållspost: Användaren flyttas iväg till en annan del av strukturen.

Hämta innehåll från annan innehållspost: Användaren är kvar på samma ställe i sajtstrukturen och ser därifrån innehåll från en annan del i sajten.

Brödsmula och lokalnavigering påverkas av vilken typ av spegling man väljer.

Så här speglar du en artikel som redan finns

  1. Skapa din nya artikel där du vill ha den i sidträdet och ge den ett namn. Den speglade artikeln måste ha samma sidtyp som originalartikeln. Du måste ange informationstyp
  2. Gå in under inställningar > Genväg > Hantera genväg > Typ av länk och välj "Genväg till annan innehållspost" eller "Hämta innehåll från annan innehållspost".
  3. I rutan Öppna i väljer du ...
  4. I rutan Intern genväg/ Hämta data från väljer du den artikel vars innehåll som du vill spegla. Du får upp ett sidträd att leta i. 
  5. Spara och publicera.
  6. Det är viktigt att sedan gå in i Metadata och bocka i rutan "Exkludera från sökmotor", så att speglingen inte kommer upp i söket.
  7. Tänk på att du måste lägga till en beskrivning till den speglade artikeln, för den följer inte med från ursprungsartikeln. 

Obs! Lägg inte en enkeladress på en sida som du har satt som genväg. Enkeladress är samma sak som kortadress.

Regionala speglingar av nationellt material

Gör inte regionala speglingar av nationella texter. Puffa i stället för texterna genom till exempel ett puffblock. 

Puffblocket kan även användas för regionala speglingar av regionala texter. 

Kontakta nationella redaktionen om du inte tycker att alternativet med puffar räcker. 

Så här ser du att en sida är speglad

Du kan se en spegling på två sätt.

Dels med hjälp av en pil i symbolen bredvid artikelns eller samlingssidans namn i epiträdet.

Dels på den gula listen med information högst upp i artikeln.

Till toppen av sidan