Att arbeta i Episerver

Skapa regionala puffar på startsidan

Här kan du läsa om hur du gör regionala puffar för startsidan. Det finns två olika typer av puffar. Den stora överst på startsidan kallas för intropuff eller huvudpuff. De mindre kallas för artikelpuffar.

Den stora puffen överst heter intropuff eller huvudpuff. Artikelpuffar är de mindre under huvudpuffen.

Så skapar du en regional intropuff till startsidan

Intropuffbehållaren ska bara innehålle en puff.

Gör så här för att göra en regional intropuff:

 • Gå in på startsidan i epi.
 • Välj din regions intropuffbehållare i resurbiblioteket i epi och klicka på redigera.
 • Skapa ett nytt block i intropuffbehållaren. Blocket heter Introblock med tema och rubrik.
 • Skriv temarubrik, huvudrubrik och en ingress och klicka på Skapa.
 • Gå in i introblocket du just skapade igen.
 • Skapa ett nytt bildblock. Här kan du se vilket mått bilden ska ha. Lägg till bilden.
 • Lägg till länk och publicera.

Så här skapar du regionala artikelpuffar till startsidan

För att skapa artikelpuffar till startsidan måste du först skapa ett puffblock som du sedan drar in i en behållare.

Börja med att skapa ett puffblock

 • Det finns en mapp i resursbiblioteket under Block >1177 >Regional >Din region >Block >Startsidan.
 • Klicka på de fyra strecken till höger om mappen och välj Nytt block.
 • Välj artikelpuff för att skapa en helt ny puff till startsidan.
 • Lägg till rubrik, text, bild och en länk dit puffen ska peka. Var noga med att länken blir rätt om du söker. Du kan få flera alternativ som kan vara andra regioners artiklar.
 • Publicera blocket.
 • Du kan tyvärr inte förhandsgranska den här puffen.

Lägg till puffblocket i behållaren för artikelpuffar

 • För att lägga till puffen på startsidan går du till din regions mapp i det globala resursbiblioteket.
 • Välj blocket Puffbehållare startsidan, klicka på de fyra strecken bredvid och och välj Redigera.
 • Redigera blocket Startsidepuffar.
 • Dra in puffen du gjorde tidigare. Den ligger i din region-mappen >Block >Startsida. Blocket överst kommer ligga först i pufflistan.
 • Publicera.

Färdiga puffar från nationella redaktionen

Nationella redaktionen skapar ibland intropuffar eller artikelpuffar för startsidan som inte publiceras nationellt utan för de regioner som vill använda dem. De puffarna drar du in i din regionala intropuffbehållare eller puffbehållare för startsidan.

Publicera om behållaren när du dragit in puffen.

Här hittar du puffarna:

Block > 1177 > Nationell > Startsidan > Regionernas nationella puffar > Intropuffar för startsidan eller Puffar för startsidan.

Så lägger du in en nationell intropuff på din regionala startsida

Om du vill lägga in en nationell intropuff på din regionala startsida:

 • Öppna startsidan i Epi och använder redigeringsvyn "Alla egenskaper".
 • Scrolla ner till intropuffarna och välj intropuffen för din region och klicka på redigera. 
 • Gå sen in i resursbiblioteket och leta upp den nationella intropuffen du vill använda. Du hittar den bland blocken under Nationell - Block - Startsida - Regionernas nationella puffar - Intropuffar för startsidan.
 • Dra och släpp den puff du vill använda in i fältet Innehåll.
 • Ta därefter bort den gamla puffen som ligger i innehållsfältet och avsluta med att publicera. 

Om du nu går in på din regionala startsida framifrån (som besökare) så kan du se att intropuffen du valde ligger där. 

Se även videoguiden här under.

Videoguide: Så här lägger du in en nationell intropuff på din regionala startsida.

Så lägger du in en nationell artikelpuff på din regionala startsida

Om du vill lägga in en nationell artikelpuff på din regionala startsida:

 • Öppna startsidan i Epi och använder redigeringsvyn "Alla egenskaper".
 • Scrolla ner till artikelpuffarna och välj puffbehållaren för din region och klicka på Redigera. 
 • I puffbehållaren väljer du den pufflista du vill använda och klickar på Redigera.
 • Gå sen in i resursbiblioteket och leta upp den nationella artikelpuffen du vill använda. Du hittar den bland blocken under Nationell - Block - Startsida - Regionernas nationella puffar - Puffar för startsidan.
 • Dra och släpp den puff du vill använda in i fältet Innehåll.
 • Om du vill att puffen ska ligga först i pufflistan drar du och släpper den dit
 • Avsluta med att publicera. 

Om du nu går in på din regionala startsida framifrån (som besökare) så kan du se att artikelpuffen du valde ligger där. 

Se även videoguiden här under.

Videoguide: Så här lägger du in en nationell artikelpuff på din regionala startsida.

Aktuella artiklar

Riktlinjer för startsidan

Startsidan är i första hand skyltfönstret för 1177.se. Bilden i huvudpuffen på startsidan ska kännas varm och harmonisk och den ska stärka varumärket 1177. Startsidan ska upplevas aktuell och relevant.

Riktlinjer för nyheter och aktuellt

Här kan du läsa om skillnaden mellan nyhetsartiklar och aktuelltartiklar.

Artikelpuffar

Instruktioner för hur du gör artikelpuffar på 1177.se, både nationella och regionala puffar.

Till toppen av sidan