Att arbeta i Episerver

Skapa ett formulär

Hur du skapar ett formulär beror på om du är nationell eller regional redaktör. Du bygger alla formulär i globala resursbiblioteteket. För att kunna se formuläret måste det ligga på en sida.

Nationella redaktionen: Vill du skapa ett formulär ska du först prata med den som är ansvarig för formulär. Ni gör formuläret tillsammans.
 
Regional redaktör: Se filmen om hur man skapar ett formulär.

 

Skapa alltid formulär  i resursbiblioteket.

Är du regional redaktör skapar du en regional mapp i det globala biblioteket för formulär och lägger ditt formulär där.

 

 

Film om hur du gör formulär

OBS: Kryssrutan ” Spara formulärpostningar” ska numera vara ikryssad. All data rensas automatiskt ut ur våra system efter en vecka .

Steg 1. Innehållsfliken

Börja med att skapa en tacksida om du inte redan har en. Skapa sidan under kontakt/tacksidor formulär i Epis trädstruktur. Dölj artikeln från sök.

 

Formuläret skapar du sedan i det globala biblioteket under formulär. Klicka på + och välj nytt formulär.

 

Skapa ett formulär

Välj: Nytt formulärelement och  ge formuläret ett internt namn

 

Innehållsfliken:

Titel blir som rubrik till formuläret

Skriv in en beskrivning

 

Bekräftelse "detta är det du skickat in": Fyll i Visa sammanfattande bekräftelsemeddelande

 

Välj din tacksida i Visa sida efter att formuläret skickats

 

OBS:

Fyll i Tillåt anonyma postningar 

Steg 2. Inställningarfliken

Skicka e-post efter formuläret skickats: Här väljer du vem som får det som skickats in.

 

Från: noreply@1177.se

Till: red@1177.se (Marval) eller den som ska ha mejlet

Ämne: Synpunkter 1177 / namn på sida eller formulär

 

Meddelande: Infoga platshållare: Välj summary. Eller skriv in #summary#
Det är koden som gör att det personen skrivit kommer med.

 

Viktig information för formulär som ska till red@1177.se

De formulär som ska till red@1177.se måste formateras på ett speciellt sätt

Formulär som ska till red@1177.se ska se ut så här.

För eventuellt framtida formulär så måste redaktionen i god tid stämma av med supportinvanartjanster@inera.se för att säkra upp att inskickade ärenden kan läsas in på rätt sätt.

Det kan skilja sig åt beroende på mottagande mejladress.

Steg 3. Gå tillbaka till Innehållsfliken för att skapa formuläret

Formulärelement:

välj bläddra

Här bygger du upp formuläret utifrån de block du behöver. Ett tips är att skissa upp formuläret på ett papper först så att du vet hur det ska se ut och vilka element du behöver.

Avsluta med Skickaknapp-elementet

OBS: Använd inte formulärblocket flervalslista där man tillåter flerval 

Olika formulärelement:

Text: en rad för användaren att skriva på

Textruta:  en textruta för användaren att skriva på

Textformaterare: Här kan redaktören skriva och formatera text.

Flervalslista: Dropdownmeny där användaren kan välja svar

Lista med rutor eller knappar - Här kan användaren välja svar genom att klicka i en ruta/knapp

Fält i formulärelement

När du valt element fyller du i de fält som finns för elementet. Alla element ser lite olika ut. Men det är rätt självförklarande vad du ska fylla i. En fullständig lista finns på:

http://webhelp.episerver.com/latest/addons/episerver-forms/form-element-types.htm

Några fält som återkommer:

Skärmtips: fyll ej i

Vill du ha något obligatoriskt svar väljer du obligatoriskt. Vill du att EPi ska säkerställa att epost och datum är skrivna på rätt sätt väljer du det under validera.

Platshållartext: Här kan du skriva in en text som ligger i formuläret t.ex yy-mm-dd för att visa hur datum ska skrivas. / Förnamn Efternamn.

Håll formulären enhetliga

Här är några regler för att se till att formulären på sajten inte skiljer sig för mycket från varandra:

  • Ha alltid rubrik på elementen. Döp dem antingen med den funktion elementet har eller vad det står i elementet, till exempel "Skicka".
  • Alla formulär måste ha minst ett grundelement och en skickaknapp.
  • Ha alltid minst ett element markerat som obligatoriskt. Det förhindrar spam till inkorgen. Rubriken ska antingen vara den fråga vi ställer eller det vi vill att användaren fyller i i fältet, följt av kolon. Exempelvis: "Signatur:"
  • Ha aldrig platshållartext och skärmtips samtidigt.
    • Använd  platshållartext på grundelement. Fyll i den som en rak uppmaning till vad vi vill användaren ska göra, följt av en punkt. Exempelvis: "Skriv ditt svar här."
    • Använd skärmtips på åtgärdselement. Fyll i den som en rak förklaring till vad ssom händer när användaren använder åtgärdselementet, följt av en punkt. Exempelvis: "Skicka ditt svar här."Använd tacksidor istället för tackmeddelande. Det blir tydligast.
  • Kryssa alltid i tillåt anonyma postningar. Annars kan bara inloggade använda formuläret.
  • Kryssa aldrig i "Visa sammanfattande bekräftelsemeddelande efter formuläret skickats". Det gör så ett pop up-fönster visas när användaren klickar på skicka och är jobbigt för de som använder skärmläsare.

Hantering av personuppgifter

Du behöver skriva en text om hur personuppgifter hanteras i regionen. Den kan antingen ligga i formuläret eller i anslutning till det. Här kan du läsa mer om hur 1177.se hanterar personuppgifter.

Ett annat bra tips är att lägga till en platshållartext i alla fritextfält där det står att man ej ska lämna personnummer eller känsliga uppgifter.

 

Till toppen av sidan