Att arbeta i Episerver

Samlingssidor

En samlingssida är ett sätt att göra det enklare för besökaren att navigera. På samlingssidan visas flera artiklar inom samma område.

Exempel på en samlingssida utan ingress eller bild.

En samlingssida har följande flikar:

  • Innehåll
  • Inställningar
  • Metadata
  • Region
  • Planering

Innehållsfliken skiljer sig lite åt från en artikelsida. De andra flikarna fungerar på samma sätt som en artikelsida.

Innehållsfliken på en samlingssida

Innehållsfliken har följande fält

 • Kategorier
 • Rubrik
 • Beskrivning
 • Ingress
 • Bild
 • Innehåll

De fetmarkerade fälten ovan fungerar lite annorlunda än på en artikelsida

Bilder på samlingssidor

Huvudbilden hamnar bredvid rubriken och ingressen i ett mindre format än på en artikelsida.

På en samlingssida har huvudbilden storleksformatet 407px bred och valfri höjd.

Alla bilder ska helst sparas i dubbla storleksformatet med tanke på retinaskärmar.

Huvudbild bör (om möjligt) sparas i formatet 814px bred (eller större)

Huvudbilden blir per automatik även artikelns puffbild. Det går att ändra puffbild om man inte vill använda huvudbilden.

Finns det ingen huvudbild blir det heller ingen puffbild per automatik utan den måste läggas in manuellt.

 

Innehåll på samlingssida

Klicka på de tre prickarna och välj startpunkt

På en samlingssida kan man lägga in två block

Sidlistningsblock

 • För att skapa ett sidlistningsblock klicka på skapa nytt block i innehållsytan
 • Ange namn på blocket och välj sidlistningsblock
 • Sidlistningsblocket visar alla sidor som ligger under en samlingssida (samlingssidor eller artikelsidor)
 • Startpunkten ska alltid vara samlingssidan du arbetar med
 • Klicka på de tre prickarna och välj startpunkt
 • Kategorifältet används på samma sätt som för en artikelsida. Riktlinjer kommer.
 • Om man inte anger rubrik blir den automatisk Innehåll – samlingssidans namn
 • Rubriken visas alltid med stora bokstäver
 • Man kan välja att dölja rubriken
 • Nationella rekommendationen är att man väljer att dölja bilder
 • Man kan även dölja beskrivningstexten
 • Enligt konceptet ska man inte lista sidornas undersidor på samlingssidor
 • Bakgrundsfärgen ska vara ljusgrå enligt konceptet, men det är inte implementerat än
Till toppen av sidan