Att arbeta i Episerver

Planeringsfliken: riktlinjer och instruktioner

Planeringsfliken innehåller information om hur vi arbetat med artikeln och när den ska revideras nästa gång. Ju tydligare du fyller i planeringsfliken desto lättare blir det för den redaktör som ska arbeta med texten nästa gång.

Vad ska planeringsfliken innehålla?

 • Synpunkter, tankar eller förslag inför kommande revidering/faktakoll. Här kan det till exempel stå om faktagranskaren behöver bytas ut.
 • Revideringsintervall, beroenden till annat innehåll/samrevidering/svarsbankssvar.
 • Vilket datum innehållet är reviderat/faktakollat och av vem. (Eventuellt en sammanfattning av de viktigaste relevanta förändringarna.)
 • Vilket datum nästa revidering ska ske.
 • Bildrättigheter och speciella omständigheter kring bilder i artikeln.
 • Relevant info om innehållet som kan vara bra att kunna gå tillbaka till om vi t ex får frågor och synpunkter. Det kan handla om ordval eller varför vissa saker är med/inte tas upp. 

Vad ska inte stå med?

 • Kontaktuppgifter om granskare.
 • Uppgifter om hur granskare fungerar.
 • Uppgifter om utbetalningar, avtal eller arvoden.
 • Information om sidvisningar.
 • Gamla synpunkter och information som gör det för informationstungt – risk för att man bortser ifrån eller missar viktig information.

Förslag på rubriker i planeringsfliken

Inför kommande revidering:

 • Ej åtgärdade kommentarer och synpunkter, tankar och förslag om utveckling av innehållet.
 • Avgränsning, beroenden med andra texter.

Bakgrund (vid behov, viktiga ändringar):

 • Viktiga begrepp och aktuella ställningstaganden/beslut, skriv datum. 
 • Tidigare diskussioner och ställningstaganden. 

Åtgärdade synpunkter (kursivt):

Här kan du låta gamla synpunkter ligga kvar. Kursivera dem.

Hur lägger vi in anteckningar?

 • Senaste anteckning ska alltid ligga överst under respektive rubrik.
 • Skriv datum och ditt namn. Till exempel: ”2018-12-17 Emma Holmér Synpunkt: xxxx”
 • Kursivera synpunkter som är åtgärdade, så att de är tillgängliga för nästa redaktör.

Fyll i datum för revidering

Fältet för senast reviderad-datum

 • Här fyller du i senast uppdaterad datumet
 • Senast reviderad heter det på baksidan, men senast uppdaterad heter det på framsidan.
 • Du kan välja datum från drop-down menyn eller skriva i det själva. Formatet är alltid:


  År-Månad-Datum Timme: Minut

  Exempel: 2018-10-18 13:06

Fältet för nästa revideringsdatum

 • I det här fältet fyller du i när artikeln ska revideras nästa gång.
 • Du kan välja datum från drop-down menyn eller skriva i det själva. Formatet är alltid:


  År-Månad-Datum Timme: Minut

  Exempel: 2018-10-18 13:06

Läs om varför det är viktigt med ett datum för nästa revidering och hur du kan skapa en revideringsplan.

Till toppen av sidan