Att arbeta i Episerver

Personblock och avsändarruta

Här beskrivs hur du skapar ett personblock. De används till exempel för avsändare i sidfoten.

Så här skapar du ett personblock

Fyll i personblock för redaktörer så här

Fyll i förnamn och efternamn i respektive namnfält.

Fyll inte i fältet Titel eftersom ordet Redaktör finns förinskrivet i det som kommer att visas på sajten.

Du ska inte skriva ett kommatecken i slutet av namn, titel eller arbetsplats. Kommatecknet skapas automatiskt.

Fält som är tomma kommer inte att visas utåt.

Nationell redaktör

Skriv 1177.se, nationella redaktionen i fältet Arbetsplats.

Fyll inte i fältet Ort om du är nationell redaktör.

Regionala redaktörer

Skriv 1177.se, följt av namnet på din region i fältet Arbetsplats.

I fältet Ort väljer du själv om du vill skriva namnet på den stad där du arbetar.

Fyll i personblock för granskare så här

Skärmdump av ett personblock

Fyll i förnamn och efternamn i respektive fält.

Titel

I fältet Titel ska det stå yrkestitel och eventuell specialisering, till exempel "läkare, specialist i psykiatri".

Om en granskare även är professor ska det skrivas i fältet, till exempel "läkare, professor i psykiatri". Skriv då inte "specialist i ..." eftersom professor innebär en högre grad av specialisering.

I texten Titlar kan du läsa om hur titlarna skrivs på 1177.se.

Arbetsplats

I fältet Arbetsplats ksa det stå var granskaren är verksam, till exempel "Skånes universitetssjukhus".

Ha även med klinik eller mottagning om det motiverar varför just den här personen har granskat texten, till exempel "Psykiatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus".

I fältet Arbetsplats ska du också skriva var granskaren är verksam som professor, om hen är det, till exempel "Psykiatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus. Psykiatriska institutionen, Lunds universitet".

Ort

Skriv orten där granskaren är verksam, om det inte framgår av arbetsplatsen. Lämna annars fältet tomt.

Info

Skriv endast sådant som har med personblocket att göra. Det kan till exempel vara något av följande:

  • Granskare har bytt namn eller arbetsplats.
  • Granskaren har gått i pension.
  • Granskaren har ett annat personblock med en annan titel.
  • Granskaren vill avsluta samarbetet och behöver bytas ut vid nästa revidering.

Inga personuppgifter får stå här på grund av dataskyddsförordningen.

Det som skrivs i fältet Info syns inte utåt.

Fyll i filmproducent så här

Exempel på en avsändarruta
Exempel på en avsändarruta med filmproducent.

I avsändarrutan skriver du in Filmproducent och produktionsår i övrig roll. Exempelvis Filmproducent, produktionsår 2021: Studio Kupol. Är filmen gjord under 2020 behöver ni även skriva månad. Eftersom ökade lagkrav på tillgänglighet började gälla 23 september 2020. 

Lägg till personblock i avsändarrutan på en artikel

Gör så här för att lägga till en person i avsändarrutan på en artikel:

  • Öppna fliken artikelfot.
  • Leta rätt på den person du ska lägga till i powerslice eller i resursbiblioteket.
  • Dra in rätt personblock på rätt plats.
  • Klicka på publicera.

Här kan du läsa om hur du gör en regional artikelfot i en nationell artikel.

Läs mer:

Skapa en artikelsida

Instruktioner för att skapa en ny artikel på 1177.se.

Till toppen av sidan