Att arbeta i Episerver

Pdf: riktlinjer och instruktioner

Undvik pdf-filer och inlänkade dokument på 1177.se så långt det är möjligt. Pdf-filer och inlänkade dokument gör det ofta svårare för användaren att hitta information.

1177.se ska enligt lag vara fri från pdf:er som inte uppfyller kraven på tillänglighet eller omfattas av något av undantagen för pdf:er.

Undvik att använda pdf-filer och inlänkade dokument

1177.se ska kunna användas av alla. Pdf:er och inlänkade dokument försvårar ofta för användaren att hitta information:

 • Sökmotorer kan inte hantera informationen i dokument på samma sätt som information i html-format.
 • Användaren behöver separata insticksprogram för att läsa till exempel pdf.
 • En del särskilda verktyg som en person kan behöva för att ta till sig information klarar inte att läsa pdf på rätt sätt.
 • Pdf:er ökar risken för att vi brister i kvalitet eftersom de lätt kan hamna utanför revideringsprocessen.
 • Api:er fungerar bara för html-kodat material. En api gör att innehåll från 1177.se kan visas på andra webbplatser.

Inlänkade dokument är exempelvis pdf:er på andra webbplatser.

Vad kan jag göra i stället för pdf:er?

I stället för att använda pdf:er och inlänkade dokument kan du skapa och ta emot dokument i wordformat eller textfiler. Då är det enkelt att kopiera över innehållet i lämplig mall i EPi.

Undvik verktyg som konverterar pdf och word till html. De uppfyller inte kraven på tillgänglighet.

Det mesta går att lösa utan pdf

Pdf:er kan upplevas ha många fördelar. Men det finns oftast bra html-alternativ. Här kan du hitta förslag på vad du kan göra om pdf:en är något av följande:  

 • broschyr
 • formulär eller blankett
 • karta
 • inlänkat dokument
 • text på annat språk
 • höger-till-vänstertext.

Läs nedan under respektive rubrik.

Broschyr

Användaren har ofta mer nytta av att du länkar till en artikel eller specifika ämnesområden på 1177.se, i stället för en broschyr.

Avstå från att publicera en broschyr bara för att den finns. Då slipper du dessutom det extra arbetet med att kolla rättigheterna att publicera broschyren och för dess innehåll. Rättigheterna kan vara olika, beroende på publiceringsställe.

Formulär eller blankett

Enklare formulär som användaren ska fylla i och skicka in till 1177.se skapar du med funktionen för webbformulär i EPi

Gör så här med blanketter som användaren förväntas skriva ut, fylla i och ta med sig till hälso- och sjukvården eller tandvården:

 • Låt blanketten tills vidare ligga kvar. Berätta för invånaren vad blanketten innehåller och vad hen kan göra om det inte går att öppna eller läsa den. Det kanske kan vara att ringa mottagningen och be att få blanketten utskriven och hemskickad.
 • Berätta om pdf:en för den regionala förvaltningen så att de snarast kan ta fram en annan, långsiktig lösning. Syftet med pdf:en kanske kan uppnås i e-tjänsterna.

Karta

Pdf:er som innehåller en karta eller en vägbeskrivning kan ibland ersättas med hänvisning till mottagningens kontaktkort i Hitta vård.

Se även under Formulär och blanketter.

Inlänkat dokument

Inlänkade dokument är pdf:er på andra webbsidor.

Avstå från att länka direkt till ett dokument på en annan webbplats. Se Hur länkar jag till en pdf?

Text på annat språk

Gör så här om du får en pdf med en text översatt till ett språk du inte förstår:

 • Kopiera innehållet och gör det till en del av texten eller skapa en ny EPi-artikel och lägg det där.
 • Låt översättaren granska före slutlig publicering. 

Höger-till-vänstertext

Översatta texter hanterar du med språkfunktionen som finns i nya EPi. Det gäller även språk som läses från höger till vänster.

Arbeta med översättningar i EPi.

När kan en pdf trots allt vara ok?

Pdf:er är ok att använda ibland. Ofta är material på 1177.se pdf:er, men målgruppen är då andra än invånare i allmänhet.

Målgruppen kan vara något av följande:

 • Kommunikatörer. 
 • Vårdpersonal.
 • Redaktörer på 1177.se.
 • Specifika målgrupper i regionala delar som kan ha särskilda behov.

Ett formulär eller en blankett kan också vara ok som dokument om själva dokumentformen innebär ett särskilt stöd för användaren. Det kan till exempel vara en pdf som hjälper användaren att fylla i fälten eller att beräkna värden.

Pdf:er kan göras tillgängliga

Det går att göra pdf:er tillgängliga. Gör det om du har tid och resurser, men prioritera att hitta andra lösningar för innehåll som behöver finnas på 1177.se.

På webbplatsen webbriktlinjer.se kan du läsa mer om hur du gör pdf:er tillgängliga.

Var lägger jag en pdf som är ok att använda?

En pdf som är ok att använda lägger du i EPi > resursbiblioteket > media > dokument. Se till att du väljer rätt regionmapp.

Ge pdf:en ett namn som beskriver vad den innehåller. Undvik specialtecken, understreck och mellanslag i filnamnet. Bindestreck går bra. Avsluta med .pdf.

Exempel: tolkkarta-med-tecken.pdf

Du kan ändra namn genom att klicka i hamburgarmenyn till höger om namnet i EPi.

Så här gör du

Film om hur du lägger till en pdf i EPi.

Hur länkar jag till en pdf?

Det behöver framgå av länktexten att du länkar till en pdf, men undvik helst helt att länka direkt till en pdf eller annat dokument. När du länkar externt kan du i stället länka till html-sidan där pdf:en ligger.

Exempel på länktexter:

Folkhälsomyndigheten har en vägledning för smittspårning av covid-19.

Länken går till en sida på Folkhälsomyndigheten. Sidan sammanfattar med html-text vad vägledningen innehåller, samt länk till själva pdf:en.

Du kan använda den här tolkkartan med tecken.pdf från 1177 för att visa vilket språk du behöver.

Eller:

Du kan använda den här tolkkartan i pdf-format för att visa vilket språk du behöver.

Länken går direkt till en pdf. Det framgår av länktexten så att användaren förstår det innan hen klickar.

Till toppen av sidan