Att arbeta i Episerver

Länkar: riktlinjer för 1177.se och UMO

Länkarna ska ge besökaren möjlighet till mer information, igenkänning eller reflektion. De kan också bidra till ökad möjlighet till rådgivning och underlätta kontakter med vården, organisationer eller myndigheter.

Vad länkar vi till?

Den här texten kan vara till stöd för dig när du ska länka till andra texter. Länkarna kan vara till andra artiklar på 1177.se, på umo.se eller till andra sajter. Läs här för att se hur du ska göra när du ska länka.

Interna länkar på 1177.se eller på UMO

Det är viktigt att länka till relevant innehåll inom våra webbplatser. Exempel på bra material att länka till är följande:

 • Relaterade faktatexter.
 • Frågor i svarsbanken.
 • Reportage eller intervjuer.
 • Filmer.
 • Egna berättelser.
 • Bildspel.
 • 1177:s och UMO:s egna appar.

Om sidan du vill länka till är speglad, länka då till den sida du tänker att användaren ska hamna på.

Länkar mellan UMO, Youmo och 1177.se

Kolla alltid om det finns något relevant innehåll att länka till på den andra sajten.

När du länkar från UMO till 1177.se ska det framgå av länktexten att länken leder till 1177.se, och vilken text länken leder till. Motsvarande gäller när du länkar från 1177.se till UMO.

Externa länkar

Nya externa länkar bör stämmas av med minst en annan redaktör samt om det behövs med läkare eller en annan redaktör med medicinsk kompetens.

Webbplatserna vi länkar till ska uppfylla följande kriterier:

 • Innehållet ska vara relaterat till hälsa, sjukvård eller omsorg.
 • Webbplatsen ska ha en tydlig avsändare.
 • Webbplatsen ska vara seriös och fri från reklam och kommersiella budskap. Undantag görs för till exempel patientföreningar som inte är kommersiella men som tar emot sponsorbidrag i mindre omfattning. Vi tar ställning i varje enskilt fall.
 • Innehållet får inte uppfattas som anstötligt.
 • Webbplatsen ska rikta sig till invånare i hela landet. Det gäller dock inte för regionala artiklar eller för tillägg på 1177.se.
 • Det går också att länka till externa appar, om de uppfyller ovanstående krav.
 • Länka inte till personliga sidor i form av bloggar, poddar, sociala medier och liknande. Bloggar, poddar och sociala medier som drivs av till exempel landsting, myndigheter eller public service kan vi länka till om de uppfyller kriterierna.
 • Det går bra att länka till sidor på andra språk. Då ska det framgå av länktexten att den leder till en sida på ett annat språk.

Stöd när du ska länka till en ny webbplats

EU har kvalitetskriterier för hälsorelaterade webbplatser. De kan vara till hjälp när du ska avgöra om sidan uppfyller våra krav:

 • Öppenhet och ärlighet om avsändare, syfte, målgrupp och finansiering.
 • Källhänvisningar när det är relevant.
 • Personlig integritet, säkerhet och sekretess.
 • Aktualitet (datum för uppdateringar).
 • Uppgift om webbplatsansvariga och kontaktmöjligheter.
 • Tillgänglighet (sökmöjligheter, läsbarhet och förståelse).

Hur länkar vi?

Länka framför allt i brödtext. Det gäller även externa länkar. Tänk på att vissa länkar kan passa bättre som läs mer-puffar. Det kan vara filmer, reportage, bildspel och annat fördjupande material.

Se till att länktexten beskriver vad länken handlar om.

Länka tidigt i texten.

När ska ett ord länkas?

Ofta är det bra att länka ett ord första gången det dyker upp. Ibland kan det störa läsningen, till exempel om en förklaring kommer i nästa mening. Då är det bättre att vänta med länken tills läsaren vet om hen behöver mer information.

Tänk på detta när du länkar:

 • Länka inte i ingresser, rubriker eller mellanrubriker. Det går bra att länka i punktlistor.
 • Se till att länkarna inte blir så många att de stör läsningen. 
 • Viktiga länkar kan förekomma en gång i varje kapitel, eftersom läsaren kanske inte läser alla kapitel.
 • Ibland behöver du skapa en mening för att kunna brödtextlänka på ett logiskt sätt. Exempel: Du kan läsa mer om sjukdomen på Socialstyrelsens sida om ovanliga diagnoser.
 • Det klickbara ordet eller frasen får gärna vara identiskt med rubriken i artikeln det länkar till. Försök annars att länktexten och rubriken är så lika som möjligt. Annars kan användarna tro att de hamnat fel.

Korslänkning – intern länkning

Länka gärna tillbaka från texterna vi länkar till där det är relevant. Det kallas för korslänkning. Från texten Bröstcancer länkar vi till exempel till texterna Mammografi, Operation vid bröstcancer och Självundersökning av brösten. Från dessa texter ska vi alltså länka tillbaka till Bröstcancer.

Ibland fungerar det inte att korslänka. Från texten Bröstcancer länkar vi till texten Strålbehandling. Men det är inte rimligt att länka till 30 olika cancerformer från texten Strålbehandling. 

Beskriv bara översiktligt andra sjukdomar, behandlingar eller undersökningar än den som texten handlar om, som är viktiga för läsaren. Länka sedan vidare till rätt sida och eventuellt korslänka tillbaka.

Länkar som passar i länklistor eller artikel-puffar

Länkar till material som reportage, krönikor, filmer eller bildspel, passar oftast sämre i brödtext. Vissa sidor som kan vara relevant att länka till, finns inte någon självklar plats för i texten. Gör en länklista eller artikelpuff med länk till materialet.

De flesta av UMO:s externa länkar samlas i en länklista eller i en artikel-puff under texten. Ibland kan du behöva länka både i texten och i en puff, till exempel till BRIS.

Länkar: instruktioner

Artikelpuffar: så här gör du 

Länkar till externa webbplatser

Länknamnet i brödtexten måste vara tydligt så att läsaren förstår att det är en annan webbplats.

Att tänka på vid externa länkar i brödtext:

 • Det ska tydligt framgå att det rör sig om en extern länk: Läs mer om sjukskrivning på Försäkringskassans webbplats.
 • Länka direkt till den relevanta sidan på den externa webbplatsen.  Exempel: Länken om sjukskrivning leder direkt till Försäkringskassans information om sjukskrivning, inte till startsidan.
 • Externa länkar ska inte öppnas i nytt fönster.

När du avgör om den externa länken ska ligga i brödtext eller en puff, tänk på hur det ser ut på både mobil och dator.

I en läkemedelsöversikt ska vi alltid länka till fass.se för allmänheten. Använd standardtexten Standardtext: länk till fass.se. Länka vid behov på samma sätt i texter om sjukdomar och besvär. Läs mer om vad du ska tänka på och hur du gör i språkliga riktlinjerna för läkemedel.

Genväg till extern sida - använd ej!

I EPiServer finns en funktion där man kan göra en genväg till extern länk. Alltså, den som går in på 1177-url kommer direkt till den externa sidan. Vi använder inte den funktionen.

Om externa länkar på UMO

 • Länken skrivs: Namn på organisationen eller om det är ett särskilt ämne på en sajt: [Namn, Avsändare]. Ingen punkt.
 • Namnet ska vara så som det skrivs på sidan/i artikeln. 
 • Avsändaren ska alltid vara med så att det framgår vart länken leder.
 • Etablerade förkortningar, som DN, går bra att använda men namn som vi tror är nya för de flesta skriver vi ut, utan förkortningen. (Sveriges radio skrivs ut.)
 • Skriv så kort som möjligt.
 • I brödtext ska det skrivas så att det blir en bra mening.
 • Länkar behöver inte ha alt-texter, om det inte är absolut nödvändigt för att förtydliga vilken plats länken leder till.

Om länkar på 1177.se

Länkar på 1177.se ska ge besökarna möjlighet att gå vidare för att få djupare information inom olika områden. De ska tillföra mer information än vad vår egen artikel kan erbjuda, inte jämförbar eller likvärdig information. Informationen ska vara riktad till invånare i allmänhet, inte avgränsade målgrupper.

Så här tänker 1177.se kring länkar

De flesta texter på 1177.se kompletteras med länkar eller hänvisningar till fördjupande eller kompletterande källor.

Det ska framgå i texten om länken leder till en källa som är riktad till sjukvårdspersonal, men som kan vara relevant för allmänheten.

För att en länk ska vara befogad ska den tillföra mer information än vad 1177.se har att erbjuda, och alltså inte samma slags information presenterad på ett annat sätt.

Vem ansvarar för att länka?

Till största delen är det du som redaktör som letar upp material att länka till, men ibland kan faktagranskaren föreslå länkar.

I båda fallen är det bra att stämma av med redaktörskollegor vid textgranskningsmöten.

Skapa länkarna i länkarkivet

Skapa alltid externa länkar i EPis länkarkiv och peka sedan ut dem från den text du arbetar med. Fördelen med med att göra så är att man kan peka ut länken från många artiklar samtidigt.

Behövs länken uppdateras eller ändras räcker det att ändra i länkarkivet så slår det igenom på alla ställen där länken används.

Gå igenom länkarna vid revidering

Det är viktigt att länkarna är aktuella. Därför bör du gå igenom länkarna och se så att de inte är trasiga eller inaktuella på annat vis när du reviderar en text.

Ta bort länkarna vid avpublicering

Det är viktigt att du tar bort de länkar som pekar på en text som du vill avpublicera. Ta bort länkningen innan du avpublicerar texten.

Exempel på bra webbplatser

Här är exempel på bra externa webbplatser att länka till.

Till toppen av sidan