Att arbeta i Episerver

Arbeta med översättningar i EPi

Så här gör du för att lägga in en eller flera översättningar av en artikel. Först en liten ordlista:

Ordlista

Gadget

En gadget är ett tilläggsprogram, ett slags verktyg som gör att man kan utföra mer avancerade saker i EPi. Så som att exempelvis översätta texter till andra språk.

Svensk grundartikel

En sida som du kopplar översättningen till, och något annat än den svenska artikel som ska översättas. I EPi kallas det också för masterversion. (Master syftar på språket svenska, det språk som styr sajten i övrigt.)

Språkartikel

Översättning till ett annat språk och som kopplas till en svensk grundartikel (se ovan).

Översätta

Att översätta innebär i den här manualen att göra i ordning artikelmallen och blocken så att de kan hantera innehåll på det aktuella språket, det vill säga något annat än att faktiskt översätta själva innehållet. Än så länge är texter på andra språk något som vi lägger in manuellt.

Lägg till språkhanteraren Languages

Det första du måste göra är att lägga till en gadget i EPi så att du kan hantera språken. 

Högst upp i EPi-trädet finns en kugghjulssymbol (bredvid nålsymbolen). Gör så här:

 • Klicka på kugghjulet.
 • Välj Lägg till gadget.
 • Klicka på Languages.

Nu har språkhanteraren Languages lagt sig under EPi-trädet (se bilden).

Scrolla i listan för att se vilka språk som finns. Klicka på ett språk så växlar EPi-trädet om till att visa vilka artiklar som finns översatta på det valda språket.

Allt som är grått och kursiverat är oöversatt.

Att tänka på när du lägger upp översättningar

Här kommer lite tips när du arbetar med översättningar.

Se till att du skapar en bra url

När du skapar din grundartikel skapas automatiskt en url. Det är länken till artikeln. Den kommer att följa med till de andra språkversionerna.

Lägg till språkets namn på svenska för att det ska bli tydligt och för att vi ska kunna följa statistiken på sidan. Du kan ändra url i fältet för namn. 

OBS! Se till att url:en är som du vill ha den innan du delar sidan. Det är extra komplicerat att redirecta språksidor.

Vill du skapa en enkel adress till en språksida?

Läs hur du gör i texten Lägg till en enkel adress till en artikel.

Skriv ut om länkar leder till svenska sidor

Beställ gärna översättningen: Sidan är på svenska (eller engelska om det är så). Då kan du lägga den vid de länkar som leder till svenska sidor.

Skriv på rätt språk i en språkversion

Du ska endast ha text på rätt språk i en språkversion. Det enda undantaget är länkar som leder till ett annat språk. De kan vara skrivna på det andra språket men ska då vara länkade och utpekade på det språket i länkverktyget.

Skriv på svenska för att hitta i EPi-trädet

Skriv gärna namnet på artikeln på svenska så blir det lättare att hitta rätt i EPi-trädet, speciellt om du jobbar med språk som har andra bokstäver. Du kan även skriva namnet på svenska för varje block. Rubriken måste dock vara på rätt språk.

Döp regionala artiklar med regionens namn

Det är bra om regionens namn finns med i artikelns namn.

Lägg språkartiklarna på rätt ställe i EPi

Alla språkartiklar ska vara samlade under noden Other languages – andra språk som ligger under noden Other languages. Det är viktigt att du lägger dina språkartiklar där:

 • Samlingssidorna kan enkelt visa upp det valda språkets undersidor.
 • Det blir mer överskådligt i EPi om alla språken ligger på samma ställe med samma struktur.

Börja med att skapa en svensk grundartikel

Varje språkartikel kopplas mot en svensk grundartikel som du behöver skapa. Grundartikeln har nästan inget innehåll men fyller ändå några viktiga funktioner:

 • Den visar den översatta artikelns rubrik även på svenska.
 • Den gör det lättare att navigera i EPi-trädet.

Det räcker med en grundartikel för alla språkartiklar av en och samma artikel.

Så skapar du en svensk grundartikel:

1. Se till att svenska är markerat i språkhanteraren Languages.

2. Skapa en ny sida på rätt plats i EPi-trädet, se föregående kapitel.

3. Fyll bara i följande:

 • Namn: [Artikelns namn på svenska] – andra språk, ex: Mammografi – andra språk
 • Rubrik: [Artkelns namn på svenska], ex: Mammografi
 • Informationstyp: Fyll i.
 • Api: Dölj
 • Revderingsdatum: Fyll i. Du behöver inet fylla i datum på översättningarna. Det kopieras från grundartikeln. Du ändrar datum i grundartikeln när det behövs.

4. Publicera. Den här artikeln kommer sedan inte att vara publicerad och synas på sajten. Du kan avpublicera den när du har publicerat din första språkversion. Se nästa steg.

Skapa språkartikeln utifrån den svenska grundartikeln

Du kan skapa språkartikeln när den svenska grundartikeln är publicerad:

 • Ställ dig på den svenska grundartikeln.
 • Markera språket som ska användas. Det gör du i språkhanteraren Languages.
 • I språkhanteraren Languages hamburgermeny: Välj ”create”, därefter  ”start with a blank page”.
 • Döp språkartikeln och tryck på ”skapa”.
 • Fyll artikeln med det innehåll den ska ha.
 • Publicera.
 • Gå tillbaka till den svenska grundartikeln och avpublicera den.

Här kan du se en film om hur du skapar språkartiklar genom att göra versioner av en svensk grundsida:

Översätta en artikel som redan är översatt till ett annat språk

Välj alltid att duplicera en annan språkartikel om en sådan redan finns. Med det menas att det existerar en svensk grundartikel och att en eller flera språkartiklar redan är kopplade till den. Obs, du ska duplicera en av språkartiklarna, inte den svenska grundartikeln – den är ju tom.

Efter ”Språk” ser du vilka språkartiklar som är kopplade till den svenska grundartikeln.

Genom att duplicera får du samma struktur som versionen du duplicerar ifrån. Det innebär att alla block hamnar på rätt plats så att du slipper dra in dem. Allt du behöver göra är att översätta blocken till det språk du arbetar med och därefter fylla dem med innehåll, läs mer i nästa kapitel. Här ser du hur du duplicerar:

I språkhanteraren Languages, välj ”create”, därefter ”duplicate…”:

Ta bort block som följer med vid dupliceringen men som du inte tänker använda. Annars visas blocket på det språk som användes när blocket skapades, blockets masterspråk.

Ta bara bort blocket lokalt från sidan, inte från ”För denna sida” i resursbiblioteket, eftersom alla översättningar av blocket raderas då.

Här kan du se en film om hur du översätter en artikel som redan är översatt till något annat språk:

Att återanvända block i språkversioner

Återanvänd och översätt de block som redan finns istället för att skapa nya om det inte behövs. Här är exempel på hur du översätter personblock och bildblock. Arbeta i redigeringsläget.

Översätt bildblock

 • Ställ dig i kapitlet där bildblocket ska ligga. Välj ”För detta block” i resurspanelen. Där visas nu de bildblock som finns på andra språk. De är grå och kursiverade, se bild.
 • Dra in det block som du vill översätta. Om du har duplicerat artikeln ligger blocket redan där det ska i artikeln.
 • Klicka på blockets hamburgermeny och välj redigera. Högst upp på sidan tänds en gul list, se bild:
 • Klicka på översätt, så får du upp den här vyn:
 • Tryck på skapa.
 • Fyll i beskrivning på språket du översätter till.
 • Fyll i bildtext på språket du översätter till.
 • Publicera.
Personblocket Hanna Nykvist är skapat som vanligt på svenska. Kursiveringen innebär att blocket inte översatt till det språk du jobbar med. Beteckningen "sv" betyder att svenska är blockets masterspråk, det språk som blocket är skapat på.

Översätt personblock

Du som är regional redaktör behöver be nationella redaktionen om hjälp att tillåta översättningar av personblock

Skicka in en beställning med EPi-nummer på det block du vill kunna översätta och på vilka språk så löser en nationell redaktör så att du får tillåtelse att översätta det. 

När du fått tillåtelse att översätta blocket gör du så här:

Dra in det svenska personblocket i språkartikelns artikelfot.

Gå in i redigeringsläget. Då dyker det upp en gul banner med frågan om du vill översätta blocket. Klicka på översätt.

Fyll i den information som går. Vissa fält är gråa och går bara att redigera i det svenska masterblocket.

Obs! Oöversatta block i en artikel riskerar att inte visas alls eller att visas på sitt masterspråk, det vill säga det språk som blocket först skapades på. Därför måste du översätta blocken i en artikel, eller ta bort dem.

Ett block som du inte behöver tar du bort lokalt på sidan. Ta aldrig bort ett block från "För denna sida" i resurbiblioteket, eftersom alla översättningar av blocket raderas då.

Att ta bort en språkartikel

Om du vill ta bort en språkartikel på till exempel engelska väljer du sidan där artikeln finns. Hovra över engelska  i språkhanteraren Languages så att hamburgermenyn visas. Välj Delete all English – Engelska Versions

Tänk på att du även behöver ta bort alla engelska versioner av de block som kan ha funnits i den språkversion av artikeln som du har tagit bort. Annars ligger de blocken kvar i EPi där de till exempel kan försvåra träfflistor vid sök.

Obs! Alla språkversioner försvinner om du tar bort den svenska grundartikeln.

Att ta bort språkversionen av ett block från en språkartikel

Gör så här för att ta bort ett block från en språkartikel på till exempel engelska:

 • Gå in i blocket. 
 • I gadgeten Languages identifierar du språket och klickar på hamburgermenyn till höger.
 • Välj sedan Delete all English – Engelska Versions.

Obs! Alla språkversioner av ett block försvinner om du tar bort innehållets grundblock, som vanligtvis är det svenska blocket. Blocken ligger kvar på språkartikeln, men inget innehåll visas utåt.

Kom ihåg att ta bort block som kan finnas i artikeln men som du inte har översatt. Annars riskerar de att visas på sitt masterspråk.

Att länka till en språkartikel

Gör så här för att länka till en språkartikel:

 1. Ta rubriken till det språk du ska översätta till, kopiera och klistra in. Efter rubriken gör du ett bindestreck och skriver språket. Exempel:Усний переклад - ryska
 2. Markera texten och välj länksymbolen.
 3. Leta upp artikeln som du vill länka till på lätt svenska.
 4. Ändra språk i automatiska språkväljaren. Se bilden.
 5. Klart!

Texten finns översatt - Other languages - så skriver vi

När vi ska informera om att en text finns översatt på andra språk skriver vi så här:

Texten finns översatt – other languages

Texten finns översatt till följande språk:

English – engelska

Soomaali – somaliska

ትግርኛ – tigrinska

Exemplet är från texten Alkohol och graviditet.

Dessa språk finns på 1177.se

Språk Förkortning
Shqip – Albanska sq
العربية (سوريا) – Arabiska (syriansk variant) ar-sy
Bosanski – Bosniska bs
درى (افغانستان) – Dari prs-af
Davvisámegiella (Ruoŧŧa) – Nordsamiska se-se
Engelska en
Français (France) – Franska fr-fr
Jiddisch – eastern – Jiddisch – hebreisk skrift ydd
Jiddisch – western – Jiddisch yih
ייִדיש – Jiddisch – latinsk skrift yi
Hrvatski – Kroatiska hr
کوردیی ناوەڕاست – Kurdiska ku
Julevusámegiella (Svierik) – Lulesamiska smj-se
Nordkurdiska (Kurmanji) – Nordkurdiska kmr
فارسى – Persiska fa
Polski (Polska) – Polska pl-pl
Romska – Romska – Trader romani/ Resanderomska* rom
Romska arli (Romani čhib arlikane) – Romani Chhib rmn
Romska kalderash (Romani chib kalderašicko) – Roms rmy-ka
Romska kale (Romani chib kálo) – Romani Chib Kalo rmf
Romska lovara (Romani chib lovaricka) – Romani Chi rmy-lo
Română – Romänska ro
Pусский (Россия) – Ryska ru-ru
Samiska – Samiska smi
Srpski – Serbrokratiska sr
Soomaali (Soomaaliya) – Somaliska so-so
Soranî (sydkurdiska) – Sorani (Sydkurdiska) sdh
Español (España, alfabetización internacional) – S es-es
Soumi (Suomi) – Finska fi-fi
Svenska sv
Svenska lättläst sv-se-x-ll
Svenska teckenspråk swl
ไทย (ไทย) – Thailändska th-th
ትግርኛ (ኤርትራ) – Tigrinja ti-er
Tornedalen Finnish – Tornedalsfinska fit
Türkçe (Türkiye) – Turkiska tr-tr
Åarjelsaemiengïele (Sveerje) – Sydsamiska sma-se

*Använd denna även för Resanderomska (trader romani) – Resanderomska

Till toppen av sidan