Att arbeta i Episerver

Bilder

Här hittar du instruktioner för hur du laddar upp bilder till Episerver och hur du lägger till en bild i en artikel.

Lägga in bilder i Epi

Lägga in bild i artikel

Så fyller du i fälten i ett bildblock

Skärmdump på ett bildblock

Namn: Detta syns i trädstrukturen i EPi men inte utåt. Riktlinjer för hur du namger bilder.

Kategori: Ska inte fyllas i för bildblock.

Bild: Dra in bildblock från resursbiblioteket eller powerslice. Beskrivning av olika block, i kapitlet Fält i bildblock.

Beskrivning: Denna text blir alt-text. Skriver du något här visas det istället för eventuell alt-text som är kopplad till bilden. Riktlinjer för hur du skriver bildtexter och alt-texter.

Bildtext: Skriv in bildtexten.

Känslig bild i sammanhang: Används ej på 1177

Använd zoomfunktionalitet: Gör att man kan förstora bilden. Blir största formatet.

Undvik utfallande bilder

En bild kan placeras högst upp i texten, som ett eget kapitel utan tillhörande text eller i ett kapitel tillsammans med text. I filmen ovanför ser du hur du gör och hur det ser ut i texten.

I ett kapitel med text kan du välja var bilden ska placeras. Du kan välja mellan följande:

 • Bild i stor storlek – fullbredd
 • Bild i mellanstorlek – utfallande
 • Bild i liten storlek – utfallande
 • Bild i liten storlek – vänsterställd i text
 • Bild i liten storlek – högerställd i text
 • Bild i ministorlek – utfallande
 • Bild i ministorlek – vänsterställd i text
 • Bild i ministorlek – högerställd i text

Undvik att välja utfallande bilder. Utfallande bilder gör att det blir svårt för hjälpmedel att läsa texten, till exempel skärmläsare och förstoringsverktyg. Det minskar textens tillgänglighet.

En del utfallande bilder blir också mycket små i mobilläge. Titta därför på bilden i mobilläge när du har publicerat. 

Bildstorlekar

Det finns för tillfället följande bildformat:

 • Huvudbild 1666x1110px. Den enda bilden med fasta proportioner
 • 1240px bred (valfri höjd). Bilder i det här formatet är inbäddade i texten
 • 814px bred (valfri höjd). Bilder i det här formatet är utfallande från texten
 • 600px bred (valfri höjd). Bilder i det här formatet är utfallande
 • 386px bred (valfri höjd). Bilder i det här formatet kan vara både utfallande och inbäddade

Med de här formaten sparas bilderna i dubbla storleken. Med andra ord, en bild som sparas i 1666 pixlar visas egentligen i 833 pixlar. Genom att spara bilderna i dubbla storleken håller bildkvaliteten även för retinaskärmar. 

Det räcker med att spara varje bild en gång, i stort format. Ett verktyg kommer sedan att omforma bilden på sidan efter redaktörens önskemål.

Det går att förstora bilder. En liten symbol i övre högra hörnet på bilden visar detta.

Till toppen av sidan