Att arbeta i Episerver

Lägg till en enkel adress till en artikel

Sidorna får ofta ganska långa adresser som kan vara krångliga att skriva in och svåra att komma ihåg. Då kan du göra så att sidan får en så kallad enkel adress.

Ett exempel är adressen till Värmlands sjukreseartikel:
http://www.1177.se/Varmland/Regler-och-rattigheter/Sjukresor-i-Varmland/

Då kan du lägga till en enkel adress för att förkorta och förenkla för användaren:
http://www.1177.se/Varmland/sjukresorliv

Url är samma sak som adress.

Gör så här för att lägga till en enkel adress

  1. Leta upp artikeln du vill ge en enkel adress och klicka på rubriken i epi-trädet.
  2. Klicka på ändra enkel adress överst på sidan.
  3. Fyll i den enkla adressen du valt.

Tänk på detta om du gör en regional enkel adress

Skriv bara själva kortadressen i rutan enkel adress, till exempel sjukresor-varmland. Du ska inte skriva din regions namn före, till exempel varmland/sjukresor-varmland.

Episerver sköter regionaliseringen. Adressen kommer att få dubbla regionshänvisningar om du skriver din region före namnet, till exempel www.1177.se/varmland/varmland/sjukresor-varmland.

Enkeladress på regional sida som visas i flera regioner

Exempel: 1177.se/kolla-tarmen resulterar i en 404-sida om den som skriver in adressen inte är regionaliserad på någon av de regioner som är ikryssade i EPi för att visa sidan.

Med regionsnamnet i adressen fungerar det:

  • 1177.se/skane/kolla-tarmen
  • 1177.se/orebrolan/kolla-tarmen

Vill du skapa en enkel adress till en språksida?

Kontakta nationella redaktionen eller supporten för hjälp, det är lite krångligt att göra.

Om du ska använda en befintlig enkel adress för en språksida måste du se till att du har med rätt språkkod i url:en.

Exempel: 

Finska:
https://www.1177.se/fi-fi/Vasterbotten/vaccin-finska

Somaliska:
https://www.1177.se/so-so/Vasterbotten/vaccin-somaliska

Mer om att arbeta med översättningar i EPi

Den enkla adressen kan bara användas på ett ställe

En enkel adress kan bara användas på en sida i taget. Därför är det viktigt att du väljer en unik adress till sidan.

Tänk på detta om du gör en regional enkel adress

Ha med regionens namn, förkortning eller kännetecken i kortnamnet, om du är regional redaktör och ska göra en enkel adress till en regional artikel.

Här är några exempel

sjukresor-skane 
Den enkla adressen blir då 1177.se/skane/sjukresor-skane.

sfistockholm
Den enkla adressen blir då: 1177.se/stockholm/sfistockholm

Obs! Lägg inte en enkeladress på en sida som du har satt som genväg.

Kontrollera vilka enkla adresser som finns

Rapporter hittar du högst upp till vänster i EPi-Server

En enkel adress är unik och kan bara användas i systemet på en sida i taget. Gör så här för att ta reda på vilka enkla adresser som redan finns:

  1. Klicka på Rapporter. Ett rapportfönster öppnas.
  2. Klicka på Enkla adresser i menyträdet till vänster i rapportfönstret
  3. Välj var i trädet sökningen ska börja och hur stor träfflista du vill ha i de båda rullisterna i rapportfönstret.
  4. Klicka på knappen Visa rapport.

I träfflistan ser du vilka enkla adresser som finns i Epi, och vilka artiklar de är kopplade till. Artikelrubriken i träfflistan är länkad till artikeln. Klicka på länken för att komma till artikeln i Epi-trädet.

Till toppen av sidan