Att arbeta i Episerver

Kapitelbehållarblock

Ibland kan du behöva samla flera olika block i ett kapitel. Då kan du lägga dem i ett kapitelbehållarblock. Det gör att det ser ut som att alla tillhör ett kapitel.

Innan du skapar kapitelbehållarblocket

Ibland kan du behöva flytta in block från artikelns innehållsruta till kapitelbehållarblockets innehållsruta. Det kan till exempel vara om du vill lägga in en bild eller ett standardtextblock i ett kapitel som redan finns. 

Gör då så här:

  • Se till att du står i blockfliken innan du skapar ett kapitelbehållarblock. Blockfliken finns högst upp i högerkolumnen, se bilden nedan.
  • Välj sedan mappen ”För denna Sida” i globala biblioteket. Den finns längst ner i den översta listan.
  • När du har gjort det ser du artikelns block i resursbiblioteket. I resursbiblioteket kan det finnas fler block än i innehållsrutan. Det beror på att där finns även block som har tagits bort från innehållsrutan.
  • Nåla fast resursbiblioteket.
Mappen för detta block eller för denna sida hittar du i det globala resursbiblioteket.

Skapa kapitelbehållarblocket

När du ser artikelns block i resursbiblioteket kan du skapa kapitelbehållarblocket och flytta över blocken från resursbiblioteket:

  • Klicka på skapa nytt block i innehållsytan.
  • Ange namn på blocket.
  • Välj kapitelbehållarblock.
  • Fyll i rubrik för blocket. Det blir rubriken för hela kapitlet.
  • Dra in blocken från resursbiblioteket, till kapitelbehållarblocket.
  • Klicka på Skapa när du har dragit in det du vill ha.

När du har skapat kapitelbehållarblocket kan du inte längre se artikelns block i resursbiblioteket. Det är därför du behöver vänta med att skapa kaptielbehållarblocket om du vill dra in block från artikelns innehållsruta. 

När du har skapat kapitelbehållarblocket kan du gå in och redigera texter, ändra rubrik eller skapa nya block.

Rubrikens storlek kan ändras

H2-rubriker i kapitelblock som du flyttar in i kapitelbehållarblocket blir automatiskt H3, om kapitelbehållarblocket får en rubrik. Tar du bort rubriken i behållarblocket blir kapitelblockens rubriker H2 igen.

Ta bort blocken i innehållsrutan

De block du har flyttat från resursbiblioteket in i kapitelbehållarblocket finns fortfarande kvar i innehållsytan på artikelsidan. Ta bort dem, annars blir informationen dubbel. 

Titta på hur artikeln ser ut genom att välja Visa webbsida. Den finns i hamburgermenyn bredvid artikelns namn i Epi-trädet. Kontrollera att det inte finns dubbel information eller extra luft mellan kapitlen.

Till toppen av sidan