Att arbeta i Episerver

Redirecta en gammal url till en annan sida

Besökaren möts av en 404-sida när du ändrar en sidas url eller avpublicerar en sida. Därför behöver du göra en redirect, som leder vidare från den gamla urlen.

När våra besökare försöker titta på en sida med en gammal url möts de av en 404-sida. Efter avpublicering eller urlbyte kan en sida med en gammal url nämligen finnas kvar på Googles träfflistor i flera dagar och klickas på av tusentals personer. Det kan också finnas länkar till den på andra webbplatser i flera år.

Därför vill vi göra vi en redirect, som leder besökarna rätt. Om en sida är avpublicerad finns ofta annat relaterat material hos oss att leda dem till. 

Beställ en redirect

Kontakta Kundservice genom formuläret för användarstöd om du behöver göra en redirect. Välj 1177 på webben i rullistan. 

Skriv följande i ärendet:

  • Att du vill göra en redirect.
  • Den gamla webbadressen som inte ska användas mer.
  • Den nya webbadressen som ska användas framöver.

Glöm inte att se om sidan har en enkel adress som också måste ha en redirect.

Kundservice vill att vi gör en tabell om flera webbadresser ska ändras. Gör också en tabell om flera webbadresser ska redirectas till en ny.

Gör tabellen i excel. Här är ett förslag på hur du kan skriva: 

Tabell om du beställer fler redirects
Gammal adress Ny adress
Gammal 1 Ny 1
Gammal 2 Ny 2
Gammal 3 Ny 1
Gammal 4 Ny 1
Gammal 5 Ny 3

Du behöver inte byta url om du bara ändrar rubriken

Observera att du inte behöver beställa en redirect om du bara byter namn på sidan utan att ändra urlen.

Kampanjsida kan behöva finnas kvar

Om det är en kampanjsida det gäller, fundera på om sidan hellre ska finnas kvar, men bara med kort information om att kampanjen är slut nu, kanske med länk till mer om det aktuella ämnet.

Till toppen av sidan