Att arbeta i Episerver

Flytta regionalt tillägg

Det går att flytta sina regionala tillägg till resursbiblioteket. Regionala tillägg som ligger i resursbiblioteket kan enklare användas på flera ställen.

Bild 1. I det här kapitlet finns fyra regionala block.
Bild 2. I din regions mapp kan du skapa en ny mapp. När det är gjort kan du dra in det regionala tillägget.

Gör så här för att flytta ett regionalt tilläggsblock:

  1. Gå in i det nationella kapitelblocket där det regionala blocket finns.
  2. Klicka på fliken Regionala tillägg.
  3. Klicka på För detta block-mappen i resursbiblioteket.
  4. Nu kan du se vilka regionala block som finns i kapitlet, se bild 1.
  5. Öppna den mapp i resursbiblioteket där du tycker att tillägget ska vara, eller om du vill skapa en ny mapp.
  6. Dra det regionala blocket från För detta block-mappen till mappen i resursbiblioteket, se bild 2. 

Du kan också klippa ut blocket och klistra in det i mappen, istället för att dra det. Du ska inte kopiera blocket, klistra in det och därefter ta bort originalet. Då försvinner kopplingar till och från blocket. 

Till toppen av sidan