Att arbeta i Episerver

Avpublicera en sida

Du kan välja mellan att avpublicera en sida direkt eller ett valt datum i framtiden. En avpublicerad sida kan alltid återpubliceras. Du kan också ta bort en sida helt och hållet.

Kontrollera länkar innan du avpublicerar

I fönstret som öppnas kan du se vilka block som länkar till sidan som du vill avpublicera. Välj "avbryt" när du gått igenom listan. Du ska alltså inte flytta till papperskorgen.

Du behöver ta bort de länkar som leder till sidan som du ska avpublicera. Länkarna leder annars till en 404-sida.

Så här gör du för att flytta till papperskorgen. När du "gör" det kommer först listan över länkar - se stora bilden längre upp.

Gör så här:

 1. Klicka på sidans hamburgermeny och välj Flytta till papperskorgen.
 2. Det öppnas ett fönster som visar vilka sidor som länkar till aktuella sidan.
 3. Klicka på Visa. Då visas sidan och blocket som länken finns på.
 4. Ta bort länken, eller länka om.
 5. Upprepa 1-4 tills att alla länkar är borttagna.
 6. Nu kan du gå vidare och avpublicera texten.

Gör så här för att avpublicera

För att avpublicera en sida klickar du på knappen verktyg överst på sidan i redigeringsläge.

 • Välj hantera utgångsdatum och arkivering.
 • Klicka nu för att avpublicera sidan.
 • Flytta sidan till nationell eller regional mapp under noden Avpublicerat, Epi-id 84108.

OBS: Om du använder funktionen arkivera till kommer sidan arkiveras till den nya noden kommer den att vara publicerad och kunna hittas av sökmotorer. Du behöver gå in på sidan och avpublicera den igen om du vill att den inte ska synas utåt. Glöm inte då att ta bort arkivera till, annars dyker sidan upp som avpublicerad igen på samma plats

Varför ska jag spara den avpublicerade sidan?

Texten och dess historia försvinner helt om sidan läggs i papperskorgen. 

Återpublicera en avpublicerad sida

Gör så här för att återpublicera en avpublicerad sida:

 1. Klicka på knappen Verktyg överst på sidan i redigeringsläge.
 2. Välj hantera utgångsdatum och arkivering.
 3. Klicka på ta bort utgångsdatum.
 4. Klicka på Spara.

För att ta bort en sida permanent

Du kan också radera en sida om du är säker på att den ska bort. Välj då Flytta till papperskorgen från sidans hamburgermeny. 

Skillnaden mellan att avpublicera en sida och att flytta den till papperskorgen är att en avpublicerad sida finns kvar i noden och kan återpubliceras. En sida som flyttats till papperskorgen måste återskapas från början.

Beställ en redirect

När du avpublicerar en sida möts besökarna som försöker titta på den av en 404-sida. Därför behöver du beställa en redirect. Tänk på att du behöver beställa en redirect för sidans enkla adress om det finns en sådan.

Till toppen av sidan