Att arbeta i Episerver

Artikelpuffar

Artikelpuffar visas längst ner på en artikelsida. Artikelpuffarna är samlade i puffblock. Du kan puffa till sidor på 1177.se och på andra webbplatser. Puffarna är till material som är lösare knutet till artikeln.

Som regional redaktör kan du också lägga in regionala puffar i nationella artiklar. De puffarna syns då bara när besökaren har förinställt din region. Det syns ingen skillnad mellan regionala och nationella puffar.  

Den här texten tar bara upp puffar på artikelsidor. Läs här om du vill skapa regionala puffar på startsidan.

Skapa och namnge puffblock

Skärmdump över hur man gör ett puffblock för läs mer

En puffblock består av en rubrik och ett antal puffar som länkar till andra artiklar.

Artikelpuffar skapas genom blocket Pufflista med rubrik. Gör så här:

  • Klicka på skapa ett nytt block i rutan Artikelpuffar som finns längst ner på artikelsidan.
  • Välj blocket Pufflista med rubrik om det inte väljs automatiskt.
  • Ange namn på blocket. 
  • Ange rubrik. Denna rubrik kommer synas utåt.
  • Klicka på Skapa för att spara blocket. Detta block läggs i ytan Artikelpuffar.

Efter att du har skapat puffblocket kommer du tillbaka till innehållssidan. Öppna pufflistan igen för att dra in de artiklar du vill länka till i rutan Innehåll. Se i kapitlet nedan hur du gör. 

Lägg nationella pufflistor i mappen Artikelpuffblock så blir det lättare att återanvända dem.

Du kan också dra in artiklarna i rutan innan du har skapat blocket. Men då finns risken att blocket försvinner om du klickar bort det, och du måste göra om arbetet.

Du kan välja om puffens bakgrundsfärg ska vara ljusblå eller vit.

Klicka i rutan för Dölj bilder om puffarna ska visas utan bilder. Längre ner i artikeln kan du läsa om puffarnas bild och text.

Skapa pufflistan i resursbiblioteket om du vill använda den på flera ställen. Nationella pufflistor ska ligga i mappen Artikelpuffblock.

Lägg till eller ändra vilka sidor som ska länkas

Öppna pufflistan genom att välja redigera från dess hamburgermeny.

I ytan Innehåll kan du dra in, flytta eller ta bort sidor du vill länka till.

Du kan dra in hur många sidor du vill, men det kan max vara 4 puffar på rad.

Puffar du till till 6 sidor hamnar de 4 första puffarna på en rad och resterande 2 på en annan rad.

Interna puffar

Skapa externa puffar i mappen Singelpuffar. Den finns i resursbiblioteket.

Du kan dra in sidor som finns på 1177.se direkt från trädstrukturen eller från powerslice. Puffar som länkar till sidor på 1177.se kallas för interna puffar.

Externa puffar

Puffar som länkar till andra webbplatser kallas för externa puffar. Du skapar dem i resursbiblioteket. Där finns en mapp som heter Artikelpuffar, externa. Den innehåller undermappar A-Ö. Skapa din externa puff i lämplig bokstavsmapp.

Skapa nytt i stället för att ändra en puff eller puffblock från resursbiblioteket

Alla puffar eller puffblock ändras om du ändrar i en puff eller ett puffblock som har dragits in från resursbiblioteket.

Skapa en ny puff eller puffblock om du till exempel behöver ändra i puffens text eller bild.

Regionala puffar i nationella texter

Regionala puffar syns bara när besökaren har regionaliserat sig.

Regionala puffar skapar du genom att göra en regional pufflista som tillägg i en nationell pufflista.

Säg till om du vill att en nationell redaktör skapar en nationell pufflista så att du kan göra regionala puffar.

Du väljer själv om de regionala puffarna ska hamna före eller efter de nationella puffarna.

Var uppmärksam så att dina regionala puffar inte redan finns som nationella puffar. Besökaren kommer då att se två likadana puffar.

Se film hur du gör

Artikeln kan ha flera puffblock med rubrik

Det går att ha flera puffblock på en artikelsida. Det kan vara bra om du vill ha olika rubriker, eller om artiklarna du länkar till kan grupperas. 

Puffblocken kommer att hamna under varandra.

Puffens text och bild

En intern puff byggs automatiskt upp av den information som finns i artikeln som puffen länkar till. En intern puffs bild och text är alltså inget som du kan bestämma. Däremot kan du välja om puffens bild ska visas eller inte.

Intern puff skapas utifrån dess artikel

Puffens text tas från texten i fältet Beskrivning eller i fältet Ingress. Finns det ingen beskrivning eller ingress kommer puffen inte att ha någon text.

Puffens bild väljs i första hand från fältet alternativ puff-bild som finns under fliken Metadata. Finns det ingen sådan bild väljs artikelns huvudbild som puffbild. Puffen får ingen bild om det inte finns någon huvudbild eller alternativ puffbild på artikelsidan.

Prata med redaktören för artikeln puffen länkar till om du har frågor om text eller bild.

Extern puff skapas från början

När du skapar en extern puff kan du själv välja rubrik, text och bild. 

Däremot kan du inte ändra i en extern puff som redan finns. Då ändras puffen på alla sidor där den finns. 

Stäm alltid av med bildredaktörerna innan du skapar en bild till en extern puff. Vi kan inte ta bilder eller loggor från externa webbplatser, utan det måste stämmas av med webbsidans avsändare.

Bilder från umo eller Youmo går bra att använda till puffar som leder till umo eller Youmo. Prata med en bildredaktör om du behöver hjälp med att hitta en bild.

Till toppen av sidan