Personliga berättelser

Reportage: Vovvar med rätt att vårda

Innehållet gäller Västra Götaland

Elton och Laban älskar att jobba med gamla och demenssjuka. Och alla älskar dem. De är alltid beredda att räcka ut en hjälpande hand, eller rättare sagt tass. De aktiverar, tröstar, dämpar oro och ångest. I vissa fall ersätter de medicin. Man kan till och med begära att få hund på ordination.

Golden retriever lägger sitt huvud i en persons knä.
Vårdhundar kan dämpa oro och ångest och har en förmåga att skapa glädje och skratt.

Att arbeta som vårdhund för Stenungsunds kommun kräver diplom. Hunden väljs först ut med omsorg, lämplighetstestas och tränas systematiskt under ett års tid tillsammans med förare för att kunna klara olika slags miljöer, situationer och funktionshinder. Diplomeringen sker enligt krav upprättade av SIS, svensk standard. Vårdhundsarbetet styrs också av tydliga hygien- och allergiregler.

De flesta vårdhundar finns i dag inom äldrevård och rehabilitering. Exempel på målgrupper är människor med demens, stroke eller annan hjärnskada.

Demenssjuka kommer ihåg hundarna

Skyltarna på entrédörren till Tallåsens äldreboende i Stenungsund visar att personalen ibland kan gå på fyra ben och ha svans. Det ska synas tydligt att det finns diplomerade vårdhundar på arbetsplatsen. Elton är en labradoodle, en korsning mellan labrador och pudel. Laban är en stor svart blandrashund.

Kontrasterna i storlek, färg och temperament kan utnyttjas i vården. Laban är den coola och lugnande typen och Elton den mer spralliga och aktiverande.  De används vid olika tillfällen och till olika omsorgstagare.

Yvonne Thor med hundarna Laban och Elton
Yvonne Thor med Laban och Elton.

Legitimerade hundar med rätt att vårda

Undersköterskan Yvonne Thor valde att förkovra sig ytterligare och bli diplomerad vårdhundförare. Hon och hundarna bär alla med sig id-brickor som bevis. Elton och Laban får dessutom ha på sig västar när de är i tjänst – en signal som gör att de skruvar upp förväntningarna på att något kul ska hända. Och att slita hund är ju bara kul …

Frigör må bra-hormon

Yvonne Thor en stor anledning till att vårdhundar lyckas i sitt arbete är att de har en förmåga att få människor att producera oxytoxin. Det är ett må bra-hormon som ger lugn och ro. Oxytoxin som frisätts bland annat vid amning och kroppskontakt, har visat sig sänka puls, blodtryck, dämpa ångest, minska smärtkänslighet och stimulera immunförsvaret.

Vårdhund på remiss

Laban och Elton är anställda av kommunen. Halva tiden arbetar hundarna på äldreboendet och halva tiden är de ute i samhället och besöker de som fått vårdhund på remiss. Anhöriga kan kontakta exempelvis en demenssjuksköterska och be om remiss på hundbesök åt sina gamla och sjuka föräldrar.

Hundar motiverar till aktivitet

Hundförare Yvonne, som lyckligt hävdar att hon har världens bästa jobb, uppfattas inte som en myndighetsperson när hon knackar på dörren och presenterar sina kollegor Elton och Laban. Därför finns inga försvarsmurar. Yvonne kan utan problem få hjälp med rastning, borstning och hundlek. Aktiviteterna ger en helt ny motivation för demenssjuka.

Dosen hund anpassas efter behov och önskemål. Hunden kan till exempel användas för att mildra depression, ångest och oro. Elton och Laban arbetar också inom den palliativa vården, där de tröstar och stöttar döende människor som inte längre kan botas.

Hjälper till vid minnes- och språkträning

Efter ett par hembesök brukar Yvonne bjuda in omsorgstagaren till Tallåsens dagcenter för att denne ska komma och hälsa på Elton och Laban. Tricket fungerar nästan alltid; det finns plötsligt en bra anledning att lämna sitt trygga hem. Den sjuke möts av två kära gamla vänner som viftar välkomnande med sina svansar. Det bryter isen, lugnar och tröstar.

Personalens namn och utseende glöms ofta bort men inte hundarnas. Elton och Laban kan därför användas vid minnesträning eller språk- och talträning. Det är lätt att prata med en hund och man blir inte rättad. Den mest konstiga rappakalja besvaras med en glad svansviftning och den sjuke behöver inte känna sig underlägsen.

Hundleksaker som kräver motorik

Vårdhundarna förstärker den fysiska och psykiska träningen på äldreboendet. Ta till exempel mjukisbowlingen (klot och käglor är av textil).  Engagemenaget är i vanliga fall svagt för att delta men med hund som apporterar in klotet blir det en annan sak. Idag får man till och med begränsa antalet deltagare.

Tack vare utvalda hundleksaker som ställer krav på motorik, koncentration och problemlösning kan Yvonne Thor och hundarna få omsorgstagarna att öva de olika momenten.  Gör man rätt trillar en hundgodis ut från leksaken. Och det är så mycket roligare att glädja en hund än vårdpersonal.

Vårdhundarna stimulerar lätt till social gemenskap och de boende pratar om hundarna sinsemellan, med personalen och eller med anhöriga. Vad Elton och Laban har gjort för bus kan vara dagens viktigaste samtalsämne.

Istället för lugnande medicin

Ibland kan det bli akututryckning. Oro hos de boende sprids snabbt på en avdelning. För att bryta den onda spiralen kallas insatsstyrkan in: Elton och Laban. De dämpar känslorna och har en förmåga att skapa glädje och skratt. Tallåsens äldreboende har kunnat minska sin lugnande medicinering tack vare hundarna.

Åstadkommer under i vården

Hundförare Yvonne Thor använder ord som underverk när hon ska beskriva hundarnas vårdresultat. Elton och Laban öppnar upp dörrar och känslor som man trodde var stängda för länge sedan.  De kan skapa en upplevelse av att man som person är behövd och betydelsefull.

Till toppen av sidan