SUPPORT OCH TEKNISKA KRAV FÖR E-TJÄNSTERNA

Så skyddas och hanteras dina uppgifter när du är inloggad

När du loggar in på 1177.se kan du bland annat läsa personlig information om din vård och ha kontakt med vården på ett säkert sätt. Informationen är krypterad och kan bara läsas av dig och vårdpersonalen i den verksamhet som du har kontakt med. Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter skyddas och hanteras när du är inloggad.

Så hanterar vi dina personuppgifter

När du är inloggad på 1177.se finns det två olika typer av e-tjänster för utbyte av information. Hur dina uppgifter sparas och var de sparas beror på vilken typ av tjänst som du använder.

Den ena varianten är e-tjänster som gör att du och din mottagning kan skicka meddelanden till varandra. Då sparas dina personuppgifter i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det kan till exempel vara när du förnyar ett recept i e-tjänsterna. Vid den här typen av tjänst sparas informationen hos Inera AB, som är det företag som ansvarar för 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Den andra varianten är e-tjänster då informationen hämtas från andra system inom vården, det kan till exempel vara när du ser information om dina läkemedel. Vid den här typen av tjänst sparas inte uppgifterna hos 1177 Vårdguiden eller hos Inera AB. De sparas istället i samma system som uppgifterna är hämtade ifrån.

Dina inställningar sparas

Dina personliga inställningar i e-tjänsterna sparas också. Det beror på att landstingen och regionerna har gett Inera AB i uppdrag att tekniskt spara och bearbeta dina personuppgifter i e-tjänsterna. Inera AB hanterar personuppgifterna i rollen som personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter åt den som är personuppgiftsansvarig.

Informationen är krypterad

All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga. Krypteringen gör att informationen är säker, till skillnad från information som skickas med e-post. 

Vem kan läsa mina uppgifter?

Det är bara du själv och vårdpersonal i den verksamhet som du har kontakt med som kan läsa den information som ni har skickat till varandra i e-tjänsterna. Vårdpersonalen måste logga in med en särskild e-legitimation för att läsa eller skicka information. E-legitimationen identifierar den som loggar in och bevisar att hen arbetar i den verksamhet som du har kontakt med. Vårdpersonalen får bara läsa uppgifter om dig om hen behöver det för att göra sina arbetsuppgifter. 

Hur länge sparas min information?

Ärenden och meddelanden som har skickats i e-tjänsterna sparas i två år och kommer därefter att raderas. Tiden två år räknas från när vårdpersonalen gjorde något senast med ärendet. Detta görs till följd av den nya dataskyddsförordningen. Inera AB sparar inte information utan att ha ett syfte.

Vem är ansvarig för mina personuppgifter?

Det är din vårdgivare som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du har loggat in på 1177.se. Kontakta din vårdgivare om du har frågor eller är missnöjd med hur din vårdgivare eller Inera AB hanterar dina uppgifter. Du har också flera rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter som din vårdgivare kan lämna mer information om. 

Cookies behövs för att du ska kunna logga in

Cookies eller kakor är små textfiler som innehåller information om besök på en webbplats. De sparas på den dator, mobil eller surfplatta som du använder när du besöker webbplatsen.

1177 Vårdguidens e-tjänster använder bara det som kallas sessionscookies. Här kan du läsa mer om hur 1177 Vårdguiden hanterar av kakor, cookies.

Logga in säkert

Till toppen av sidan