Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Det här kan du göra när du loggat in

Beställa teckenspråkstolk eller taltjänst

Innehållet gäller Västra Götaland

Du som är hörselskadad, döv eller dövblind kan här beställa teckenspråkstolk, dövblindtolk, TSS-tolk eller skrivtolk. 

Taltjänst är en annan service som vänder sig till dig med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Även det kan du beställa här. 

Du som arbetar i vården och kommer i kontakt med personer med de här funktionsnedsättningarna kan också beställa tolk- eller taltjänst den här vägen.

Tjänsterna är gratis och ger service dygnet runt, årets alla dagar.

Tolktjänst

Du kan beställa tolktjänst på flera sätt:

Läs mer om tolktjänst

Läs mer om att beställa tolk

Taltjänst

Du kan beställa taltjänst på flera sätt:

Läs mer om taltjänst

Till toppen av sidan