Det här kan du göra när du loggat in

Avisering visar att du har fått ett svar i e-tjänsterna

Innehållet gäller Västra Götaland

Det är viktigt att du aktiverar aviseringar så att du får ett sms eller e-post när mottagningen skickar ett svar eller ett meddelande till dig i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Du väljer själv om du vill ha avisering via ett sms eller e-post. Du gör inställningen för detta när du har loggat in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

I aviseringen kan det stå:
Du har fått ett svar i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Logga in på 1177.se för att läsa det. Obs! Detta sms går inte att besvara (det kan även stå att du fått en fråga att besvara)

Du kan också få ett sms eller e-post där mottagningen behöver svar på en fråga. Då står det:
Du har en fråga att besvara i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Logga in på 1177.se för att läsa det. Obs! Detta sms går inte att besvara.

Du måste alltid logga in för att läsa ditt svar eller frågan.

Filmen visar hur du gör för att ställa in avisering i e-tjänsterna.

Till toppen av sidan