1177 Vårdguiden på webben

Visa vårdmottagning på 1177.se

För att en mottagning ska kunna visas som ett kontaktkort på 1177.se måste den vara ansluten till katalogtjänsten HSA. Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg.

Det är bara mottagningar inom svensk vård eller omsorg som kan anslutas till HSA. Det kan prövas av ett särskilt råd, om det behövs.

I varje region finns det HSA-ansvariga som ser till att de mottagningar som är anslutna till regionen finns med i HSA-katalogen. De ser även till så att informationen om mottagningen är korrekt och uppdaterad.

Västra Götaland

Mottagningar som drivs av Västra Götalandsregionen

De mottagningar som är med i HSA (Hälso- och Sjukvårdens Adressregister) blir synliga på 1177.se. Västra Götalandsregionen ansvarar för att de vård- och tandvårdsmottagningar som drivs av regionen finns med i HSA-katalogen. 

Katalog i Väst

I Västra Götalandsregionen används Katalog i Väst (KiV) för att uppdatera uppgifter i HSA. Lokala KiV-administratörer finns i varje förvaltning och ansvarar för att kataloguppgifter läggs in och uppdateras. 

Representerar du en mottagning som drivs av regionen och behöver mer information om hur din mottagning kan synas på 1177.se ska du kontakta din lokala administratör för Katalog i Väst. Om du inte vet vem som är din lokala adminstatör för Katalog i Väst kan du vända dig till den lokala systemförvaltaren.

Lokala systemförvaltare (intranät, för dig som är anstäld i Västra Götalandsregionen)

Om Katalog i Väst (med kontaktuppgifter för dig som är privat vårdgivare)

Till toppen av sidan