Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse 1177.se

1177.se är en offentlig webbsida för hälsa och sjukvård. Det finns en lag om att offentlig service ska vara tillgänglig för alla. Det betyder att alla ska kunna använda webbsidan, även du som har en funktionsnedsättning och du som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet.

Inera AB står bakom 1177.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet på den så kallade öppna delen av 1177.se, det vill säga den del där du kan nå informationen utan att behöva logga in. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Till toppen av sidan