2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse Stöd och behandling

Inera förvaltar tjänsten Stöd och behandling via 1177 Vårdguiden. Du som använder tjänsten har oftast haft kontakt med vården för att bedöma om en behandling på nätet är ett alternativ för dig. Vårt mål är att innehållet i Stöd och behandling ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Därför arbetar vi med att förbättra tillgängligheten.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet för e-tjänsten Stöd och behandling. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som vi testar utifrån är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Till toppen av sidan