Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse Mina intyg

Vårt mål är att innehållet i e-tjänsten Mina intyg ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Tjänsten ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet för e-tjänsten Mina intyg. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som Mina intyg minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Vi har påbörjat justeringar för att förbättra tillgängligheten för dig. Under 2021 fortsätter vi med detta samt med att se över kontraster, fokushantering samt brister som rör utformning av länkar och texter i navigering och funktioner.

Till toppen av sidan