2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse Journalen

Journalen är en e-tjänst som förvaltas av Inera. Det är viktigt att så många som möjligt kan använda den. Därför pågår att ständigt arbete med att förbättra tjänstens tillgänglighet. Här beskrivs de brister som redan är kända och hur du själv kan göra om du vill rapportera in brister i tjänstens tillgänglighet.

Journalen ska som lägst uppnå nivå AA enligt den standard för tillgänglighet som beskrivs i WCAG 2.1.

Målet är att Journalen ska fungera oavsett om du har en funktionsnedsättning eller använder ett hjälpmedel för att ta del av innehållet. Genom att rapportera brister eller hinder som du stöter på, hjälper du till att förbättra tjänstens tillgänglighet för alla användare.

Till toppen av sidan