Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse Egen provhantering

Egen provhantering är en e-tjänst som förvaltas av Inera. Vårt mål är att tjänsten ska kunna hanteras och förstås av alla användare. Tjänsten ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet när du använder tjänsten Egen provhantering. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som tjänsten minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Till toppen av sidan