Tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse Bildverktyget

Bildverktyget är en del av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. Alla ska kunna använda bildverktyget, även du som har en funktionsvariation och du som använder olika hjälpmedel för att ta del av verktyget.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns gällande tillgänglighet i bildverktyget. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som bildverktyget minst ska uppnå är WCAG 2.1 på nivå AA.

Till toppen av sidan