Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse bild- och videoverktyget

Bildverktyget och videoverktyget är delar av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. Alla ska kunna använda bildverktyget och videoverktyget, även du som har en funktionsvariation och du som använder olika hjälpmedel för att ta del av verktygen.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns gällande tillgänglighet i bildverktyget och videoverktyget. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som bildverktyget och videoverktyget minst ska uppnå är WCAG 2.1 på nivå AA.

Bildverktyget och videoverktyget uppfyller till största del lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att sajterna huvudsakligen är i nivå AA i standarden WCAG 2.1.

Till toppen av sidan