Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vårt mål är att 1177 Vårdguidens e-tjänster ska kunna användas av alla. E-tjänsterna ska vara tillgängliga för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

Vi arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den här sidan beskriver hur e-tjänsterna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskrivs också vilka kända tillgänglighetsproblem som finns på sidan och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den nivå av tillgänglighet som 1177 Vårdguidens e-tjänster minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Till toppen av sidan