1177 Vårdguiden på webben

Corona chatbot - behandling av personuppgifter

Innehållet gäller Västra Götaland

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU. GDPR bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade).

Här kan du läsa om hur vi inom Västra Götalandsregionen, VGR, behandlar dina personuppgifter för det fall du har lämnat dem till oss i chatboten. Här finns också information om hur du kommer i kontakt med oss om du vill utöva någon av dina rättigheter.

Syftet med chatroboten är inte att behandla individrelaterade uppgifter eller att göra individuella medicinska bedömningar. Undvik därför att skriva personuppgifter om dig eller någon annan i chatten.

Till toppen av sidan