Våld, övergrepp och sexuella trakasserier

Hjälp för våldsamt och aggressivt beteende

Innehållet gäller Västra Götaland

Har du betett dig våldsamt, aggressivt eller kränkande mot din tidigare eller nuvarande partner, barn eller någon annan i din närhet? Många som bär ansvar för aggressivt eller våldsamt beteende mår själva dåligt och kan utveckla ohälsa. Att prata om och ta ansvar för ditt våldsproblem är starten för förändring.

Genom samtal har du möjlighet till ökad självkännedom och att hitta verktyg i att hantera situationer så att de inte leder till aggressivt eller våldsamt beteende. Det finns verksamheter som erbjuder hjälp.
Barn och ungdomar som upplever våld och otrygghet i familjen far illa. Deras hälsa och utveckling påverkas negativt både på kort och lång sikt.

Många upplevt våld som barn

Många vuxna med vålds- och aggressionsproblem har själva upplevt våld under sin uppväxt. Våldet blir ett problem som förs över från generation till generation, kanske är detta något du känner igen dig i? Det finns hopp om förändring, du kan vara den person som tar ansvar och ser till att våldet slutar och att det inte fortsätter påverka dig, eventuella barn och partner. Du kan sluta att utöva våld - ta kontakt med en verksamhet som kan hjälpa dig med detta. 

Stödverksamheter i Västra Götaland

Här är exempel på stödverksamheter i Västra Götaland:

Nationella stödverksamheter

  • Till telefonlinjen Välj att sluta  kan du vända dig om du riskerar att skada, eller skadar, den du älskar. 
  • PrevenTell  är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. 
  • Killar.se - Chatta helt anonymt med någon som lyssnar och stöttar. Vanliga ämnen i chatten är till exempel kärlek, kompisar, ensamhet, sex, kropp, våld, föräldrar och dataspel.
  • Unga relationer ger stöd till personer under 20 år som utsatts för våld, utövat våld eller är vän till någon med erfarenhet av detta.
Till toppen av sidan