Våld, övergrepp och sexuella trakasserier

Hjälp för våldsamt och aggressivt beteende

Innehållet gäller Västra Götaland

Har du betett dig våldsamt, aggressivt eller kränkande mot din tidigare eller nuvarande partner, barn eller någon annan i din närhet? Många som bär ansvar för aggressivt eller våldsamt beteende mår själva dåligt och kan utveckla ohälsa. Att prata om och ta ansvar för ditt våldsproblem är starten för förändring.

Genom samtal har du möjlighet till ökad självkännedom och att hitta verktyg i att hantera situationer så att de inte leder till aggressivt eller våldsamt beteende. Det finns verksamheter som erbjuder hjälp.
Barn och ungdomar som upplever våld och otrygghet i familjen far illa. Deras hälsa och utveckling påverkas negativt både på kort och lång sikt.

Till toppen av sidan