Att söka stöd och hjälp

Patient- och närståendeföreningar i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Här är några exempel på regionala patient- och närståendeföreningar som kan vara till stöd och hjälp vid psykisk ohälsa. Du kan via föreningarna komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller svårigheter som du själv.

Föreningar i Västra Götaland

Nationella föreningar

Här finns en förteckning över nationella patientföreningar och närståendeföreningar vid psykisk ohälsa och beroende

Till toppen av sidan