Just nu är det många som ringer till 1177.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Att söka stöd och hjälp

Kommunal hjälp för unga

Innehållet gäller Västra Götaland

Din kommun kan ofta hjälpa till om du har det svårt. Det finns olika slags enheter, mottagningar och projekt som vänder sig just till barn och ungdomar.

Det är kommunens socialtjänst som har huvudansvaret för att du ska få hjälp. Det kan handla om många saker, till exempel om missbruk, våld, kriminalitet med mera. Vid svåra fall som till exempel våld eller sexuella övergrepp, ordnar socialtjänsten ett nytt boende för barnet eller ungdomen.

Bästa sättet att nå socialtjänsten är att ringa till den kommun där du bor. Telefonnumret hittar du på nätet. Be att få bli kopplad till någon som har hand om barn och familjer.

Till toppen av sidan