Att söka stöd och hjälp

Kommunal hjälp för unga

Innehållet gäller Västra Götaland

Din kommun kan ofta hjälpa till om du har det svårt. Det finns olika slags enheter, mottagningar och projekt som vänder sig just till barn och ungdomar.

Det är kommunens socialtjänst som har huvudansvaret för att du ska få hjälp. Det kan handla om många saker, till exempel om missbruk, våld, kriminalitet med mera. Vid svåra fall som till exempel våld eller sexuella övergrepp, ordnar socialtjänsten ett nytt boende för barnet eller ungdomen.

Bästa sättet att nå socialtjänsten är att ringa till den kommun där du bor. Telefonnumret hittar du på nätet. Be att få bli kopplad till någon som har hand om barn och familjer.

Till toppen av sidan