Just nu är det många som ringer till 1177.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Att söka stöd och hjälp

Besvär och svårigheter som ung

Innehållet gäller Västra Götaland
Ung person står på stenar ute i sjö

Man kan drabbas av många olika slags problem som påverkar ens liv, psykiska hälsa och skola. Här nedan presenteras några vanliga besvär och svårigheter. Det är bra att skaffa sig mer kunskap för att förstå sig själv, sitt problem och var man kan söka hjälp. När du känner att du inte klarar av din vardag behöver du få hjälp. Du söker för dina besvär och symtom. Det är läkaren som ställer en eventuell diagnos.

  • Till din vårdcentral vänder du dig för allt som rör psykisk ohälsa. Bedömer man att du behöver mer hjälp än vad man kan erbjuda där får du hjälp med remiss för fortsatt vård. När vårdcentralen är stängd kan du vända dig till en 
    När vårdcentralen är stängd kan du vända dig till en jourcentral.
  • Barn och unga från förskoleålder till 18-årsdagen kan söka hjälp på en vårdcentral med tilläggsuppdrag. Här finns psykolog, psykoterapeut och socionom, som ger råd och stöd, psykologisk behandling, enskilt eller i grupp.
  • Elevhälsan vänder sig till alla som går i skolan. Här kan du också få en remiss till Bup.
  • På en ungdomsmottagning kan du få hjälp med problem som rör ditt liv och påverkar dig psykiskt. Här kan du vid behov få en remiss till BUP.Här kan du också få en remiss till Bup. Det finns också en nationell ungdomsmottagning på nätet: Umo.se. Där kan du hitta svar på dina frågor om sex, hälsa och relationer.
  • Barnhälsovården hjälper barn upp till förskoleåldern. Vid behov av fördjupad bedömning utfärdar man remiss till Bup.
  • Barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, gör fördjupade psykiska bedömningar och behandlingar och tar vid när övriga vårdgivares insatser är otillräckliga. Kontakt med Bup får du genom att elevhälsan, en vårdcentral eller en ungdomsmottagning hjälper dig dit med en remiss.
  • Socialtjänsten är en del av den kommunala hjälpen som finns.

Läs mer om var du kan få hjälp om du mår psykiskt dåligt.

Ett bra stöd erbjuder också Patient- och närståendeföreningar för psykisk hälsa

Här är några bra ställen att ta kontakt med:
Barnens hjälptelefon Bris tel 116 111
Jourhavande kompis, Röda Korset ungdomsförbundet (chatt)
Sjukvårdsrådgivningen tel 1177

Är man vuxen och vill prata om barn finns:
BRIS vuxentelefon om barn tel 077-150 50 50
Rädda Barnens föräldratelefonen tel 020-786 786

Till toppen av sidan