Att söka stöd och hjälp

Brukarföreningar inom psykisk ohälsa i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Här är några exempel på regionala brukarföreningar som kan vara till stöd och hjälp vid psykisk ohälsa. Du kan via föreningarna komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller svårigheter som du själv.

Attention jobbar inom området neuropsykiatriska diagnoser.
Kontaktuppgifter till Attentions lokalföreningar

Autism- och Aspergerföreningen Västra Götaland

Frisk och Fri
Förening mot ätstörningar

Spes Västra krets, Göteborg
Föreningen för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd i Västra Götaland och Halland

RSMH Västra Götaland
Riksförbundet för social och mentalhälsa

Spelberoendes riksförbund, Göteborg

Spelberoendegruppen, Lidköping

Tjejjouren Väst Stöd via chatt, mail och mobilapp.

Ångestsyndromsällskapet, Göteborg

IFS Göteborg
IFS betyder Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser

RFHL, Riksförbundet för hjälp åt läkemedels & narkotikabrukare, Göteborg

Shedo Väst
Om självskadebeteende och ätstörningar. Shedo står för self harm and eating disorder organisation

OCD-förbundet, Göteborgsregionen
Föreningen jobbar med olika tvångssyndrom

Självhjälpshuset Solkatten, Göteborg

Solrosen, Göteborg
Solrosen ger stöd till barn och unga som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem.

Solrosen, Borås

Maskrosbarn i Göteborg
Möt vuxna som vet hur det är att ha en förälder som har ett missbruk eller psykisk ohälsa.

Ibis, Intresseföreningen för bipolär sjukdom, Göteborg

Stiftelsen Gyllenkroken, Göteborg
Kultur- och aktivitetshus

Stiftelsen Fontänhuset i Göteborg
Arbetsrehabilitering för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Compassen, Lidköping och Göteborg
Vanliga diagnoser i Compassen är ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom.

Nationella föreningar

Här finns en förteckning över nationella patientföreningar och närståendeföreningar vid psykisk ohälsa och beroende

Till toppen av sidan