ÖVERGREPP OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

Förhindra sexuella övergrepp på nätet genom att utbilda barnen

Innehållet gäller Västra Götaland

– Vi behöver utbilda våra barn i att prata om det som händer på nätet och om hemligheter som inte ska vara hemliga då man ska ta kontakt med en vuxen. Vi måste prata om vad som är okej och det som inte är okej. Det säger Marie Karlsson på Polisen Västra Götaland.

Porträtt på Marie Karlsson
Marie Karlsson träffar många barn som är brottsoffer.

Ofta berättar barn först för en kompis. Som kompis behöver man också veta att man inte mår bra av att hålla dåliga hemligheter hemliga. Den menar Marie Karlsson som är utredare och barnförhörsledare på IT-brottsektionen. Hon jobbar bland annat med sexuella övergrepp mot barn på nätet – ett brott som har ökat.

Allt yngre barn drabbas

Hur många brott som begås är svårt att säga på grund av det stora mörkertalet. Hon har sett att barn i allt lägre åldrar drabbas. Det yngsta offret Marie har träffat på var endast nio år gammal. Barn är en mycket sårbar grupp. Det vilar därför ett stort ansvar på oss vuxna att prata om deras vardag på nätet.
– Vi vuxna måste föra de jobbiga samtalen på barnens nivå och våga vara kvar i frågan och lyssna på svaret, säger Marie Karlsson.

Skuldbelägg aldrig barnet

Marie Karlsson menar att man måste lyssna på barnets berättelse utan att ställa till scener som hämmar barnet att avslöja övergreppet. Man får aldrig skuldbelägga barnet.
– Det är naturligt att man under tonåren vill utforska sin egen sexualitet och det gör ungdomar även på nätet. Det är viktigt att vi vuxna kan prata neutralt om detta och berätta att man har rätt till sin egen kropp, att man inte behöver göra någonting mot sin vilja och att ett nej är ett nej. Man ska inte tvingas bli övertalad till något man inte vill göra, säger Marie Karlsson.

Vi måste också hjälpa barnen till insikt.
– Ett barn förstår inte alltid att det har varit utsatt för ett brott utan kan istället lägga skulden på sig själv.

Alla kan drabbas

En förövare kan ha gett sig på många barn men det är få barn som berättar och många polisanmälningar som inte görs.
– Brottsoffren är ofta helt normala tonåringar som på något sätt har kommit i kontakt med förövare som antingen utnyttjar ungdomarnas vilja att testa sin sexualitet eller förmår dem att göra saker som de absolut inte vill göra.
Marie Karlsson menar att ungdomar som tidigare råkat ut för olika former av övergrepp och kränkningar har en ökad sårbarhet och kan lättare bli offer på nätet.

Samla bevis

När en bild eller film finns på nätet lever den sitt eget liv. I många fall kan inte ens polisen göra något åt det. Men det kan finnas saker polisen kan göra eller ge råd om. Kontakta därför alltid polisen om du tror eller vet att det finns bilder på dig som du känner ett obehag över.
– Digitala spår kan alltid finnas kvar. Du ska därför spara allt som finns i mobilen, plattan eller datorn för att vi ska kunna ha någon chans att spåra upp förövaren. Blockera heller inte någon innan du först har tagit skärmdumpar över det som har skrivits. Polisen behöver också en detaljerad berättelse om det som har hänt, upplyser Marie.

Övergrepp även mot pojkar

Finns det bevis och en detaljerad berättelse kan polisen i många fall gå vidare med husrannsakan, förhör och åtal. Polisen har rätt att beslagta datorer och mobiler för att söka efter bevis på övergrepp.
Den juridiska processen är viktig även för offret, det är bra att få berätta om det som har
hänt.
– Samtidigt förstår vi att det kan vara jättesvårt att berätta om saker som man helst av allt bara vill glömma. Det är också många pojkar som utsätts för övergrepp på nätet. De kan ha ännu svårare att berätta om vad som har hänt
– Men man ska veta att vi träffar många barn i den här situationen, vi har hört det mesta och tycker ingenting är konstigt. Det är också bra att veta att du inte är ensam om att ha blivit utsatt, poängterar Marie Karlsson.

Viktigt att förövarna söker hjälp

Förövarna är ingen homogen grupp. De finns överallt, många lever med sina mörka hemligheter som de inte kan berätta. Ibland har de själva varit utsatta för övergrepp. Även för förövarna finns det hjälp att få, till exempel PrevenTell som är en nationell hjälplinje. I Västra Götaland finns Sexualmedicinskt centrum som erbjuder hjälp.
Utan hjälp finns risken att man söker sig till nätverk med likasinnade som kollektivt försöker hitta ursäkter för sitt beteende.

Till toppen av sidan