Äta för att må bra

Undvik undernäring hos äldre

Innehållet gäller Västra Götaland

Mitt i välfärden lever många gamla och sjuka människor med undernäring. De får för lite eller fel slags mat. – Samhällskostnaderna för den här typen av undernäring är minst lika stora som för övervikt och fetma, säger Elisabet Rothenberg, chefsdietist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Men det finns enkla och effektiva knep för att stimulera aptiten.

Elisabet Rothenberg menar att man måste se mat som en viktig del i den medicinska behandlingen vid sjukdom. Bra kost är en förutsättning för lyckad rehabilitering och för att undvika följdsjukdomar av olika slag.
– I Europa pratar man om undernäring som ”the silent killer”. Det är ett tyst problem. Äldre och sjuka är en glömd grupp och deras barn driver sällan föräldrarnas intresse, säger Elisabet Rothenberg lite besviket.

Mat ger kraft till motion

Minskning av muskelmassa är en del i åldrandet. En 80-åring kan ha förlorat hälften av sin tidigare muskelmassa. Då ökar också risken för skador vid fall. Rätt kost kan dock verka förebyggande; skelettet stärks och muskelförtviningen kan bromsas.
Går man ner mycket i vikt påverkas också de inre organen och immunförsvaret negativt. Risken ökar för att bland annat utveckla trycksår.

Bra mat krävs för att man ska orka motionera. Brist på ork gör att man lättare faller omkull och slutar man vara fysiskt aktiv förlorar man snabbt rörligheten och balansen. Undernäring skapar också apati.
– Har man länge levt i halvsvält blir man allt mer ointresserad av att äta, säger Elisabet Rothenberg.

Medicin kan minska aptiten

Det är vanligt att aptiten minskar när man åldras. Det finns dock saker som kan öka den: motion, utevistelse och solsken. Vissa mediciner sänker aptiten eller kan skapa muntorrhet, vilket försvårar ätandet.
– En del äldre är felmedicinerade och övermedicinerade och det kan slå hårt mot aptiten. Som anhörig till en gammal människa tycker jag att man ska se till att han eller hon har en fast läkarkontakt som har koll på medicinerna och att det görs en läkemedelsöversyn minst en gång per år, menar Elisabet Rothenberg.

Sjukdomar som kräver extraenergi

Depression och psykiska sjukdomar kan minska aptiten. Dåliga tänder, ömmande tandkött, eller dåligt sittande tandproteser utgör hinder för njutning.

Olika slags sjukdomar och sjukdomstillstånd kan i sin tur kräva extra mycket energi, till exempel: lungsjukdomen KOL, Parkinsons sjukdom, demenssjukdom (om personen är fysiskt aktiv och orolig), hjärtsvikt, infektioner och inflammationer, stora operationer och sårskador.

Arbetsterapeut kan hjälpa

Människor med svälj- och tuggproblem kan få bättre näringsintag om maten får en annan konsistens. Dryck kan behöva vara tjockflytande. En dietist kan ge förslag på en bra måltidssammansättning och en arbetsterapeut kan hjälpa till att hitta hjälpmedel för att underlätta vid måltiderna. Bra belysning och färgkontraster ökar dessutom möjligheterna för synskadade att se, förstå och uppskatta måltiden.

Låt gamla vara med

Måltiden är en social aktivitet. Det är inte speciellt aptitretande att sitta ensam i sin lägenhet och vänta på en matlåda från hemtjänsten. Elisabet Rothenberg uppmanar oss alla att hjälpa till och bryta äldres sociala isolering. Varför inte bjuda på middag ibland?

Om den gamle får vara med och planera inköp, laga mat, duka, servera så ökar delaktigheten. Det räcker kanske inte med att bara få hem en matlåda.
– Har man en gammal förälder som uppvisar tecken på näringsproblem och som behöver hemtjänst så tycker jag att man ska kräva att problemet uppmärksammas av kommunens biståndshandläggare.

Förstärk smakupplevelsen

Måltiden är så mycket mer än mat. Genom att använda alla sinnen kan aptiten öka. Fin dukning, stilla musik, dofter, färger lugn och ro – allt sammantaget påverkar aptiten.

Många tänker heller inte på att smaksinnet försvagas med åren och att man som gammal kan behöva förstärka sin smakupplevelse. Tillgång till kryddor och tillbehör som äldre är vana vid, till exempel socker, sylt, lingon, rödbetor, ättiksgurka och senap kan göra susen.

Behöver energirik mat

Det som ofta händer är att gamla äter för lite, för få måltider eller ojämnt över veckan. Vågen är ett bra hjälpmedel som ger tidiga varningssignaler. Fortsätter viktnedgången ska man rådgöra med en dietist om hur maten kan berikas med energi och näring. Dietisten kan också förskriva näringsdrycker vid behov.

Elisabet Rothenberg tycker att vi ska uppmuntra våra gamla att äta måltider som innehåller rejält med protein och fett.
– Man behöver inte tänka på att hålla igen. Övervikt får en allt mindre betydelse ju högre upp i åldrarna man går. Istället är det undervikt som är ett hälsoproblem.
– Jag tycker att man kan avrunda med en efterrätt som ger extrakalorier. Idag finns mycket i mejeridisken och de finns ofta i enportionsstorlek.

Påminn om livets goda

Elisabet Rothenberg menar att mat och måltider ska vara något att se fram emot. De gamla måste ibland påminnas och uppmuntras för att inte glömma bort detta. Även i vardagen är det betydelsefullt att sätta guldkant och extra viktigt blir det när aptiten börjar tryta.
– Varför inte säga till sin gamla pappa att ta en sherry med några nötter till när det blir kväll, föreslår hon.

Till toppen av sidan