LÄS ANDRAS FRÅGOR

Kan jag ha blivit svampförgiftad?

Fråga

Jag blev i förra veckan bjuden på svampomelett av en bekant. Den var gjord på blandsvamp som han själv hade plockat. Dagen efteråt kände jag mig illamående och lite yr. Tanken slog mig då att någon giftig svamp kanske råkat komma med. Jag vet inte hur van svampplockare han är och tycker det känns pinsamt att säga något till honom om mina farhågor.

Om jag blivit svampförgiftad, finns det i så fall någon risk så här i efterhand att skador kan uppstå? Är det några symtom jag ska ge akt på? Är det något jag kan göra?

Svar

Illamående och magsymtom som beror på att man ätit svamp behöver inte vara tecken på svampförgiftning. Precis som andra livsmedel kan svamp orsaka magsjuka på grund av att de lätt angrips av bakterier.

Det absolut viktigaste om du misstänker att du ätit en giftig svamp är att kunna beskriva svampen. Om du fått stuvning med blandsvamp så är det den som plockat svampen som kan ge dig dessa uppgifter. Det är viktigt att fråga den personen även om du tycker det är lite genant. Om du frågar får du samtidigt veta om det är fler som blivit dåliga

Misstänker du att någon svamp du ätit kan ha varit giftig så ska du ringa till Giftinformationscentralen. De kan berätta mer om vilka symtom du ska vara uppmärksam på eller om du behöver någon form av vård.

Det går alltså inte att ge dig ett allmängiltigt svar på om du blivit svampförgiftad, om det kan ge skador i efterhand eller vad du kan göra. Svaret är helt beroende på vilken svamp du ätit. 

Olika gifter i olika svampar

Det finns olika typer av gift i svamp. Vilka det är frågan om är helt beroende på vilken svamp det handlar om. 

Det finns en grupp med cellskadande gift, en grupp med gifter som har nervpåverkan och en tredje grupp med gifter som retar magsäck och tarm. Förutom dessa tre grupper finns svampar som kan ge reaktioner som är att betrakta som en födoämnesallergi. Exempel på dessa är pluggskivling. I samband med alkoholförtäring kan sen grå bläcksvamp ha en antabusliknande effekt.

Mycket giftiga svampar

Cellskadande gifter kan ge livshotande skador på inre organ och finns hos ett par arter flugsvampar och spindlingar. Gifterna kan ge lite olika besvär beroende på vilken svamp det är fråga om.

  • Orangebrun giftspindling eller toppig giftspindling kan ge livshotande skador på njurarna. Besvären består i brännande törst, huvudvärk, trötthet, frossa, muskel- och buksmärtor och kommer inom tre till sju dygn.
  • Gifthätting, lömsk flugsvamp och vit flugsvamp innehåller gifter som kan ge skador i tarmkanalen, njurar och lever. Besvären brukar börja efter 8-24 timmar och består av buksmärta och vattentunn diarré. De här svamparna kan ge en livshotande förgiftning.
  • Andra svampar som innehåller det farliga cellskadande giftet är lömsk biskopsmössa, stenmurkla och mössmurkling. Besvären kommer efter 5-8 timmar och består av symtom från mage och tarm, yrsel, matthet, svettningar, tal- och balanssvårigheter.

Farliga att äta och livshotande i större mängder

Svampar med nervpåverkande gifter påverkar precis som det låter nervsystemet. De ger i allmänhet inte livshotande förgiftning om du inte ätit mycket stora mängder. Exempel på dessa svampar är röd flugsvamp och panterflugsvamp.

Även för svampar som orsakar påverkan på nerver finns det några olika sorters gifter beroende på vilken svamp det är fråga om. Den sortens gifter ger i allmänhet snabbt besvär, från femton minuter till ett par timmar. Det kan vara fråga om mag-tarmbesvär, svettningar, ökat saliv- och tårflöde, andningsbesvär, långsam puls och små pupiller. Andra besvär kan vara oro, förvirring, hallucinationer, påverkad tids- och rumsuppfattning, overklighetskänslor och eufori.

Om du behöver veta mer

Bra information om olika svampar och dess giftighet finns på Giftinformationscentralen.

Svampguiden.com har utförlig information om såväl ätliga som giftiga svampar och en detaljerad information om olika svampgifter.

Håkan Barrner, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan