LÄS ANDRAS FRÅGOR

Varför varierar Waran-provet, PK, så mycket?

Fråga

Jag tar Waran sedan tre månader, då jag fick en blodpropp i vaden när jag gick gipsad. Nu undrar jag varför värdet på provet hoppar upp och ner? Mina matvanor har jag inte ändrat på.

Svar

Av och till stöter man som läkare på personer vars PK-värden åker upp och ner på ett oberäkneligt vis. Det är inte alltid möjligt att förklara sådana svängningar, och för några personer får läkaren helt enkel acceptera faktum och försöka rätta doseringarna efter värdenas upp- och nedgångar.

Du nämner inte hur stora svängningar det rör sig om för dig. PK-värdet ligger nästan aldrig exakt lika från gång till gång. Om dina svängningar inte har lett till att Waran-dosen ständigt måste ändras behöver du inte vara orolig. I så fall rör det sig om normala variationer av värdena.

Jag utgår ifrån att du tar dina tabletter dagligen. PK-värdet mycket svårt att styra om du glömmer att ta ditt Waran.

Andra läkemedel kan vara en orsak till att PK-värdet varierar

Maten har egentligen ingen större betydelse för PK-värdet under förutsättning att du äter regelbundet. Den kanske vanligaste orsaken till ändrad känslighet för Waran är andra mediciner som du tar.

Medel som kan öka PK-värdet är smärtstillande medel innehållande paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil, eller acetylsalicylsyra som till exempel Treo eller Magnecyl.

Även inflammationsdämpande medel, till exempel Ipren eller Voltaren, kan leda till ökad effekt av Waran och alltså stigande PK-värde. Dessa medel bör inte tas tillsammans med Waran eftersom de leder till en ökad risk för blödningar.

Vissa antibiotika kan ändra känsligheten för Waran medan vissa medel mot epilepsi kan leda till ett sjunkande PK-värde.

Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du tar någon annan medicin som kan påverka effekten av Waran.

Sjukdomar kan också få PK-värdet att variera

Feber, maginfektioner, ökad ämnesomsättning, hjärtsvikt och nedsatt leverfunktion kan leda till ökat PK-värde.
Nedsatt ämnesomsättning och höga blodfettsvärden kan leda till sjunkande PK-värde.

Alkoholmissbruk kan ibland vara orsak till svårinställd Waran-dos. Ofta beror det på att man har en leverskada till följd av missbruket, och att man kanske dessutom glömmer att ta sina tabletter regelbundet.

Detta var ett försök att sammanställa några vanliga orsaker till stigande eller sjunkande PK-värden. Passar inget av ovanstående saker in på dig har jag en känsla av att det blir svårt att förklara ditt svängande PK-värde.

Tomas Fritz, Läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan