Vaccinationer

Vaccination mot rotavirus

Rotavirus är en vanlig orsak till magsjuka hos barn. Vaccin mot rotavirus ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Det ges i två doser.

Västra Götaland

Vaccinering i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen erbjuder sedan april 2016 kostnadsfri vaccination mot rotavirus till alla nyfödda barn. Vaccinet ges i munnen som droppar på BVC.
Vaccinet kommer att ingå i det nationella programmet från 1 september 2019.

Rotavirus är den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan sex månader och två år. Men sjukdomen förekommer även hos äldre barn. 

Vanliga symtom är rikliga diarréer och kräkningar. Det kan leda till uttorkning, framför allt hos barn under två års ålder. Symtomen på rotavirus kommer ofta plötsligt. En del barn blir svårt sjuka av rotaviruset och kan behöva vård på sjukhus.

Till toppen av sidan