VACCINATIONER

Vaccination mot rotavirus

Rotavirus är en vanlig orsak till magsjuka hos barn. Vaccin mot rotavirus ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Det ges i två doser.

Västra Götaland

Vaccinering i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen erbjuder sedan april 2016 kostnadsfri vaccination mot rotavirus till alla nyfödda barn. Vaccinet ges i munnen som droppar på BVC.
Vaccinet kommer att ingå i det nationella programmet från 1 september 2019.

Rotavirus är den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan sex månader och två år. Men sjukdomen förekommer även hos äldre barn. 

Vanliga symtom är rikliga diarréer och kräkningar. Det kan leda till uttorkning, framför allt hos barn under två års ålder. Symtomen på rotavirus kommer ofta plötsligt. En del barn blir svårt sjuka av rotaviruset och kan behöva vård på sjukhus.

När kan barnet vaccineras?

Vaccin mot rotavirus infördes i det nationella vaccinationsprogrammet för barn den 1 september 2019.

Vaccinet består av två doser och det ska vara minst fyra veckor mellan doserna.

  • Den första dosen ges vid sex veckors ålder, före tre månaders ålder.
  • Den andra dosen ges vid tre månaders ålder, före fyra månaders ålder.

Barn som är födda för tidigt kan vaccineras

Ett barn som föds före graviditetsvecka 27 kan behöva få en annan typ av vaccin mot rotavirus. Det ges i tre doser och har lika bra effekt som vaccinet som ges i två doser.

Så går vaccinationen till

Vaccinet består av en vätska som barnet får genom munnen. Vätskan smakar sött.

Vaccinet ger ett bra skydd

Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot allvarlig rotavirusinfektion och ett bra skydd mot mildare rotavirusinfektioner.

Barnet kan få symtom från mag-tarmkanalen av en rotavirusinfektion även om hen är vaccinerad. Men risken att barnet blir så sjuk att hen behöver vård på sjukhus minskar betydligt med en vaccination.

Att tänka på inför vaccination mot rotavirus

Barnet ska vara friskt när hen ska vaccineras. Kontakta barnavårdscentralen, BVC, om ditt barn är sjukt dagarna innan hen ska vaccineras. Då kan ni behöva skjuta upp besöket.

Berätta för personalen på BVC om följande:

  • Om barnet har opererats i mag-tarmkanalen.
  • Om barnet har haft någon sjukdom i mag-tarmkanalen.
  • Om barnet har någon allvarlig sjukdom.
  • Om barnet har någon allergi.
  • Om den som har fött barnet tog några mediciner under graviditeten som skulle kunna påverka barnets immunsystem.

Mata inte barnet direkt innan vaccinationen

Det är bra att inte mata barnet precis innan vaccinationen. Om barnet har mat i magen kan hen lättare kräkas upp eller spotta ut vaccinet. Då kan barnet behöva en ny dos. Effekten av vaccination påverkas inte av vad barnet har ätit.

Så mår barnet efteråt

Vaccinet innehåller försvagat rotavirus. Det innebär att barnet kan få lindriga symtom som påminner om en infektion med rotavirus efter vaccinationen.

Barnet kan få övergående besvär med lös avföring eller diarré. Hen kan också verka irriterad. En del barn får hudutslag, gaser eller ont i magen.

En liten risk för invagination

Efter en vaccination mot rotavirus finns det en liten risk att barnet kan få invagination av tarmen, men det är mycket ovanligt. Invagination förekommer även hos barn som inte är vaccinerade och innebär att en del av tarmen har krupit in i den efterföljande delen. Då blir det stopp i tarmen och barnet får mycket ont, ofta i intervaller. Det är vanligt att barnet mår illa och kräks. Barnet blir ofta trött och medtaget av smärtorna och kan verka frånvarande. Det kan också komma blod ur ändtarmsöppningen. Sök vård direkt på en akutmottagning om du tror att barnet har invagination.

Så långt är skyddet efter vaccinationen

Vaccinationen har en hög skyddseffekt i minst tre år. Det är under dessa första tre år som skyddet mot infektionen är extra viktigt, eftersom barn under tre år snabbare blir uttorkade än äldre barn. 

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i ditt barns vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Till toppen av sidan